BABOK: Identyfikacja i współpraca

Kod:
REQ-052
Czas trwania:
16 godzin
Opis szkolenia:
Szkolenie bazuje na materiałach IIBA i jest poświęcone jednemu z obszarów wiedzy BABOK Guide 3.0, a mianowicie "Analizie biznesowej: planowanie i monitoring". Szkolenie skupia się na zadaniach takich jak pozyskiwanie, dokumentowanie i przekazywanie informacji w analizie biznesowej, a także na sposobach współpracy z interesariuszami w trakcie przygotowań do identyfikacji i potwierdzenia jej rezultatów.

BABOK Guide to znany na całym świecie standard analizy biznesowej. Przewodnik podsumowuje doświadczenie najważniejszych analityków biznesowych z całego świata wraz z opisem 30 głównych zadań i 50 technik, które są szeroko stosowane w rozwiązywaniu tychże zadań.

Głównym wyzwaniem, przed którym stoi analityk biznesowy podczas samodzielnej lektury BABOK Guide jest sytuacja, kiedy w opisie typowych zadań z obszaru analizy biznesowej nie podaje się konkretnych przykładów wdrożenia. Zakłada się, że analitycy biznesowi są w stanie samodzielnie rozstrzygnąć te kwestie, bazując na swoim osobistym doświadczeniu i specyfice danego projektu. Poza tym, BABOK Guide podaje bardzo niewiele przykładów, które mogłyby pomóc analitykom biznesowym w konsolidacji wiedzy teoretycznej z codziennymi działaniami.

Celem niniejszego kursu jest rozwiązanie tej kwestii. Wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z pozyskiwaniem informacji w analizie biznesowej oraz współpraca z interesariuszami są dopełnione zapewnieniem uwag praktycznych, opartych na doświadczeniu instruktora i sprawdzonych rozwiązaniach. Uczestnicy wezmą także udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, które pomogą im pogłębić swoją wiedzę. Poza tym, podczas kursu zostaną omówione wymagania certyfikacyjne IIBA oraz przykłady pytań egzaminacyjnych.

Professional Development Hours (PDH) - 16
Grupa docelowa:
Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych oraz innych specjalistów, którzy są zaangażowani w proces pozyskiwania informacji oraz współpracę z interesariuszami. Kurs jest szczególnie przydatny dla tych, którzy planują zakończenie poziomu 2 lub 3 certyfikacji IIBA.
Cele:
Głównym celem kursu jest zapewnienie uczestnikom wiedzy i udoskonalenie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań związanych z pozyskiwaniem informacji w analizie biznesowej oraz współpraca z interesariuszami, opisane w BABOK Guide 3.0. Dodatkowo, kurs będzie przydatny dla tych, którzy chcą otrzymać certyfikację IIBA oraz zdobyć wiedzę na temat wymagań certyfikacyjnych i przygotowań do egzaminu.
Plan szkolenia:
Szkolenie zawiera nastepujące zagadnienia:

  • Cele identyfikacji i rodzaj pozyskiwanej informacji
  • Relacje między identyfikacją i innymi obszarami wiedzy analizy biznesowej
  • Źródła i metody identyfikacji, techniki identyfikacji
  • Zastosowanie metod identyfikacji
  • Potwierdzanie wyników identyfikacji
  • Zawarcie i przekazanie wyników identyfikacji
  • Angażowanie interesariuszy i współpraca z nimi
  • Rozwijanie umiejętności identyfikacji na podstawie case study
  • Analiza przykładowych pytań egzaminacyjnych
Wymagania wstępne:
Uczestnicy powinni posiadać dobrą znajomość kluczowych pojęć z obszaru analizy biznesowej i ogólnych ról odtwarzanych przez interesariuszy oraz umiejętność rozróżniania rodzajów wymagań i umiejętność odróżniania wymagań od projektów, a także przynajmniej roczne doświadczenie w identyfikacji, dokumentacji lub analizie wymagań.

Przed rozpoczęciem bieżącego kursu wskazane jest ukończenie kursu wprowadzającego do analizy biznesowej. Dobra znajomość języka angielskiego (wiedza z zakresu profesjonalnego słownictwa i możliwość czytania literatury fachowej w języku angielskim) będzie dodatkową zaletą.
Pret:
1056 zł
Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie, tj. w przypadku Polski w polskich złotych. Do podanej ceny jednostkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi należy doliczyć 23% podatek VAT. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:

Zapisz się na BABOK: Elicitation and Collaboration