Software architecture and design courses

Software architecture and design courses Course

ARC-001
Szkolenie z zakresu podstawowych pojęć w kontekście architektury oprogramowania oraz identyfikacji wymogów projektowania, dokumentowania i analizy.
ARC-003
Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia DDD (Domain Driven Design) oraz zagadnienia zwiД…zane z projektowaniem obiektowym OOP i OOD
ARC-004
Szkolenie dotyczy architektonicznych rozwiązań przy projektowaniu oprogramowania. Analiza najlepszych praktyk w projektowaniu aplikacji korporacyjnych.
ARC-005
Główne zadanie kursu - przegląd technik budowy konceptualnego modelu aplikacji, opartych na wykorzystaniu szablonów, a także możliwości ponownego użycia opracowań, wykonanych w ramach zorientowanej obiektowo analizy. Kurs daje praktyczne rekomendacje z budowy UML prezentacji konceptualnego modelu i z dalszej transformacji konceptualnego modelu w projekt.
ARC-008
Głównym celem szkolenia jest prezentacja podstawowych pojęć, zasad i podejść wykorzystywanych podczas projektowania wysokowydajnych systemów.
ARC-013
Szkolenie koncentruje się głównie na asynchronicznej komunikacji poprzez kolejki i wzorce integracji oraz opisaniu podstawowych elementów rozwiązań zbudowanych na klasycznych kolejkach komunikatów, takich jak IBM MQ, ActiveMQ, RabbitMQ oraz nowoczesnych narzędziach, takich jak Kafka i Pulsar.
ARC-015
Wprowadzenie do głównych koncepcji architektury mikrousług (MSA). Koncentrujemy się na pojęciu architektury mikrousług w powiązaniu z "tradycyjnymi" metodami budowy systemu. Omawiamy wzorce architektury mikrousług, a także kwestie związane z wdrażaniem MSA i metody zapewniania wymaganych jakości.
ARC-016
Zapoznaj się z omówieniem projektowania aplikacji w chmurze. Szkolenie obejmuje podstawowe zasady budowy systemów chmurowych oraz podstawowe bloki konstrukcyjne oferowane przez dostawców IaaS / PaaS / SaaS (a także metody i specyfikę korzystania z nich). Będziesz ćwiczyć budowanie sieci wirtualnej, zarys struktury aplikacji i tworzenie projektów zapewniających jakość atrybutów.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.