'Y'

Architektura oprogramowania i projektowanie

ARC-001
Szkolenie z zakresu podstawowych pojęć w kontekście architektury oprogramowania oraz identyfikacji wymogów projektowania, dokumentowania i analizy.
ARC-003
Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia DDD (Domain Driven Design) oraz zagadnienia związane z projektowaniem obiektowym OOP i OOD
ARC-004
Szkolenie dotyczy architektonicznych rozwiązań przy projektowaniu oprogramowania. Analiza najlepszych praktyk w projektowaniu aplikacji korporacyjnych.
ARC-005
Główne zadanie kursu - przegląd technik budowy konceptualnego modelu aplikacji, opartych na wykorzystaniu szablonów, a także możliwości ponownego użycia opracowań, wykonanych w ramach zorientowanej obiektowo analizy. Kurs daje praktyczne rekomendacje z budowy UML prezentacji konceptualnego modelu i z dalszej transformacji konceptualnego modelu w projekt.
ARC-008
Głównym celem szkolenia jest prezentacja podstawowych pojęć, zasad i podejść wykorzystywanych podczas projektowania wysokowydajnych systemów.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.