Data Engineering & Data Science courses

Data Engineering & Data Science courses Course

EAS-004
Zrozumienie obecnych podejść do projektowania hurtowni danych i wykorzystywania ich w heterogenicznych systemach informatycznych przedsiębiorstwa.
EAS-011
Szkolenie to zawiera przegląd nowoczesnych metod przechowywania danych, w tym magazynów kluczowych wartości, systemów zorientowanych na dokumenty i zarządzania bazami danych, rozproszonych systemów przechowywania i przetwarzania danych.
EAS-015
Szkolenie to koncentruje się na kluczowych koncepcjach i metodach tworzenia aplikacji do przetwarzania danych przy użyciu Apache Hadoop.
EAS-017
Niniejszy kurs zawiera kluczowe koncepcje i metody opracowywania aplikacji do przetwarzania danych przy użyciu Apache Spark.
EAS-025
Podstawowe szkolenie praktyczne z uczenia maszynowego, które obejmuje cały cykl tworzenia rozwiązania - od wstępnego przechwytywania danych ("plik .xlsx"), przez budowanie modelu, po wyjaśnienie specyfiki danych i wyników klientowi końcowemu.
EAS-026
Szkolenie wprowadzające do tematu Apache Kafka, platformy do strumieniowego przesyłania zdarzeń o otwartym kodzie źródłowym. Przyjrzymy się cechom architektonicznym Kafki, które umożliwiają dostarczanie danych o wysokiej wydajności.
EAS-027
Zorientowany na programistów Pythona lub praktyków ML, którzy chcą szczegółowo poznać strukturę RL.
EAS-028
Databricks is an increasingly popular platform for big data processing and analysis. Our Databricks Fundamentals course is a great way to start if you want to improve your skills in this area.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.