IT Project Management courses

IT Project Management courses Courses

PM-001
Szkolenie stanowi wprowadzenie do zarządzania projektami oprogramowania dla początkujących i obecnych menedżerów projektów.
PM-004
Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami IT dotyczy procesów szacowania projektów z opracowania oprogramowania i związanych z tym aktywnościami.
PM-007
Szkolenie dotyczy Zarządzania ryzykiem IT: metody identyfikacji, klasyfikacji i analizy ryzyka, metody ewaluacji ryzyka i planowanie zarządzania ryzykiem.
PM-031
Szkolenie to pokaże Ci perspektywę widzenia projektu w programie Microsoft Project . Narzędzie to wykorzystawne jest to zarządzania i wspierania wszystkich projektów w organizacji (tj. zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie). Szkolenie obejmuje praktyczne zajęcia zarządzania projektem: tworzenie struktury podziału pracy, ustalanie harmonogramu zadań, szacowanie nakładów pracy, przydzielanie zasobów do zadań, monitorowanie budżetu i pracy za pomocą zarządzania wartością wypracowaną itp.
PM-033
This course is focused on combining traditional and agile project management methodologies. During the training, participants will learn about various PMI PMBOK® approaches and Agile practices
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.