Metody i procesy rozwoju oprogramowania

SDP-004_ENG
Szkolenie dotyczy wprowadzania metodologii zwinnej (Scrum XP) do projektu IT. Nauka za pomocą gier symulacyjnych (XP Game), dyskusji i ćwiczeń.
SDP-031
Trening Agile obejmuje ćwiczenia i gry mające na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu i przyjęciu zwinnego sposobu myślenia, a nie wyłącznie przybliżeniu wiedzy o praktykach i narzędziach Agile.
SDP-032
ICP-BVA jest jednym z dwóch certyfikatów ciągłego uczenia się (ang. Continuous Learning Certifications - CLC) na ścieżce Agile Business Value Management. Certyfikacja koncentruje się na dostarczaniu oprogramowania opartego na wartościach, towarzyszącym mu sposobie myślenia i kluczowych zwinnych praktykach mających na celu podkreślenie wartości dla klienta.
SDP-035
Kurs ICAgile Agile Team Facilitation to pierwszy krok na drodze do osiągnięcia zaawansowanego poziomu w Agile Coaching.
SDP-042
Nasze szkolenie jest adresowane do menedżerów i kadry kierowniczej oraz koncentruje się na prowadzeniu przedsiębiorstwa Lean-Agile poprzez wykorzystanie Scaled Agile Framework (SAFe®) i jego podstawowych zasad.
SDP-043
Zdobądź umiejętności niezbędne dla każdego członka zwinnego zespołu stanowiącego część Agile Release Train (ART), naucz się efektywnej współpracy z innymi zespołami stając się SAFe® 4 Practitioner (SP).
SDP-044
Rozwiń wachlarz umiejętności potrzebny do kierowania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean i poznaj działania, narzędzia i mechanizmy używane do zarządzania rejestrami (backlogs) i programami
SDP-045
Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą roli Scrum Mastera w przedsiębiorstwie SAFe.
SDP-046
Ten dwudniowy kurs przygotowuje obecnych Scrum Masterów do liderskiej roli w ułatwianiu zespołowi Agile, programowi oraz przedsiębiorstwu z sukcesem implementować Scaled Agile Framework (SAFe®).
SDP-048
16 h.
Ten dwudniowy kurs zapewnia kompleksowy przegląd dla zrozumienia kompetencji DevOps potrzebnych do przyspieszenia Time-To-Market (TTM), przez poprawę przepływu wartości dzięki Continuous Delivery Pipeline.
SDP-049
ICAgile Certified Professional in Business Agility Foundations (ICP-BAF) ma na celu przyspieszenie organizacyjnej i indywidualnej transformacji w kierunku bardziej responsywnej, opartej na wartościach rzeczywistości. Dowiesz się, jak wprowadzać innowacje i ciągłe doskonalenie do swojej pracy na każdym poziomie (i praktycznie w każdej roli w organizacji).
SDP-050
Ten kurs Agile Product Management wykorzystuje moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, wykorzystując sprawdzone możliwości SAFe do realizacji tych wizji.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.