.NET

DEV-006_NET
Przyglądamy się podejściom i metodom poprawy czytelności kodu źródłowego w C #. Będziesz ćwiczyć refaktoryzację małych programów, koncentrując się na różnych aspektach ulepszania istniejącego kodu.
NET-001
Kurs dotyczy komponentów platformy Microsoft .NET, struktury aplikacji, składni języka C#; daje podstawy opracowania w środowisku Visual Studio 2010.
SDP-030_PRG
Szkolenie obejmuje trzy główne obszary: Zarządzanie zależnościami w .NET, Asynchroniczna przyszłość w .NET Framework oraz Porady i wskazówki w języku C #.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.