.NET

NET-001
Kurs dotyczy komponentów platformy Microsoft .NET, struktury aplikacji, składni języka C#; daje podstawy opracowania w środowisku Visual Studio 2010.
NET-008
Kurs obejmuje podstawowe techniki napisania testów: zasada AAA - Arrange, Act, Assert, związek testów jednostkowych i jakościowego projektu aplikacji.
Luxoft Warsaw - Warsaw Spire, plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Dimitrie Pompeiu nr 5-7 , building C, Et. 5, sect 2, Bucharest, 014459

Telefon kontaktowy:

021 371 4858
Luxoft Poland Wroclaw - Silver Tower pl. Konstytucji 3-go Maja 3 50-048 Wroclaw

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, Quattro Business Park Five, 31-476 Kraków, Poland

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Success
Dziekujemy!
Twoje zgloszenie zostalo zarejestrowane.