Automatyzacja testowania i Zarzadzania testami

ISTQB-001
Nasz kurs przygotowawczy do poziomu podstawowego ISTQB przysposabia uczestników do przeprowadzenia testów oprogramowania w oparciu o najlepsze praktyki w tej dziedzinie.
SQA-002
Na treningu rozważa się właściwości funkcjonalnego i niefunkcjonalnego testowania aplikacji internetowych. Wymogi i standardy aplikacji internetowych.
SQA-017
W ramach kursu są analizowane podstawowe zasady pracy z programem automatyzowanego testowania Selenium 2 w powiązaniu z frameworkiem TestNG.
SQA-026
Kurs skierowany jest do uczestników, którzy chcą zapoznać się z nowoczesnymi koncepcjami procesów testowania oprogramowania, a także tych, którzy chcą uporządkować i usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie testowania oprogramowania.
SQA-028
Kurs dla testerów oprogramowani dotyczy metodologii opracowania testowych scenariuszy na podstawie SIS, podejścia do projektowania testowego planu.
SQA-030
Kurs obejmuje podstawowe pojęcia dotyczące jakości oprogramowania i jakości procesu programistycznego.
SQA-037
Szkolenie SQL dla testerów dotyczy programowania w tym języku niezbędnym do przeprowadzenia kwerendy baz danych dla celów testowania.
SQA-040
Uczestnicy kursu dowiedzą się jak skutecznie testować aplikacje mobilne aby zwiększyć zadowolenie użytkownika i uniknąć najczęściej spotykanych błędów.
SQA-044
Szkolenie dotyczy wdrażania automatyzacji testów, wyboru narzędzi testowych oraz problemów i metodyki tworzenia automatyzowanych testów.
Luxoft Warsaw - Warsaw Spire, plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Dimitrie Pompeiu nr 5-7 , building C, Et. 5, sect 2, Bucharest, 014459

Telefon kontaktowy:

021 371 4858
Luxoft Poland Wroclaw - Silver Tower pl. Konstytucji 3-go Maja 3 50-048 Wroclaw

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, Quattro Business Park Five, 31-476 Kraków, Poland

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Success
Dziekujemy!
Twoje zgloszenie zostalo zarejestrowane.