Testing Automation and Test Management courses

Testing Automation and Test Management courses Course

ISTQB-001
Nasz kurs przygotowawczy do poziomu podstawowego ISTQB przysposabia uczestników do przeprowadzenia testów oprogramowania w oparciu o najlepsze praktyki w tej dziedzinie.
SQA-002
Na treningu rozważa się właściwości funkcjonalnego i niefunkcjonalnego testowania aplikacji internetowych. Wymogi i standardy aplikacji internetowych.
SQA-024
Kurs obejmuje takie zagadnienia, jak jakość wymagań, przyczyny defektów, efekt mnożenia defektów, relacja defektu i ryzyka oraz znaczenie klasyfikacji defektów.
SQA-028
Kurs dla testerów oprogramowani dotyczy metodologii opracowania testowych scenariuszy na podstawie SIS, podejścia do projektowania testowego planu.
SQA-030
Kurs obejmuje podstawowe pojęcia dotyczące jakości oprogramowania i jakości procesu programistycznego.
SQA-040
Uczestnicy kursu dowiedzą się jak skutecznie testować aplikacje mobilne aby zwiększyć zadowolenie użytkownika i uniknąć najczęściej spotykanych błędów.
SQA-044
Szkolenie dotyczy wdrażania automatyzacji testów, wyboru narzędzi testowych oraz problemów i metodyki tworzenia automatyzowanych testów.
SQA-050
Wprowadzenie do testów automatycznych, w którym dowiesz się o projektowaniu i tworzeniu testów automatycznych za pomocą sterownika Selenium Web Driver w Javie i JUnit.
SQA-051
Zajmujemy się zaawansowanymi zagadnieniami testowania automatycznego - development-driven development (BDD) i pisania scenariuszy w Cucumber Java i Gherkin. Część praktyczna skupia się na projektowaniu i rozwoju testów automatycznych w Selenium Web Driver z wykorzystaniem frameworka Cucumber Java.
SQA-052
Wprowadzenie do testów automatycznych, w którym dowiesz się, jak projektować i opracowywać testy automatyczne dla usług REST przy użyciu bibliotek Rest Assured i Retrofit 2.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.