Web

Web

WEB-001
Wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem JavaScript. Obejmuje wstępny HTML i CSS oraz główne struktury i koncepcje JavaScript.
WEB-007
W tym szkoleniu przyjrzymy się JavaScript (EcmaScript 2015+), wykorzystaniu JavaScript do pracy w przeglądarkach (zdarzenia UI, manipulacja HTML z DOM CSS), modułom JavaScript (NPM, Webpack), pracy z serwerem (protokół HTTP, REST, AJAX, Axios, WebSocket).
WEB-012
Kurs obejmuje bibliotekę JavaScript React.js, architekturę FLUX i jej najpopularniejszą implementację - REDUX.
WEB-021
Struktura Angular 9 została całkowicie przeprojektowana, aby spełnić obecne wymagania dotyczące tworzenia stron internetowych. Teraz jest napisany nie w JavaScript, ale w języku TypeScript - wygodniejszym w programowaniu dużych aplikacji.
WEB-022
To szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy mają już doświadczenie w korzystaniu z Angulara. Koncentruje się na zaawansowanych tematach, które pozwolą ci zwiększyć efektywność rozwoju i poprawić jakość twojego kodu, czyniąc go bardziej efektywnym i rozszerzalnym.
WEB-023
To szkolenie jest skierowane do doświadczonych programistów React i koncentruje się na bardziej zaawansowanych tematach związanych z tym językiem programowania.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.