Apache ActiveMQ

Aby pomóc uczestnikom w przyswojeniu wiedzy, kurs zawiera zadania programistyczne składające się z 5-ciu ćwiczeń laboratoryjnych.
Kod: JVA-058
Czas trwania: 6 godzin

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ActiveMQ, jednym z najbardziej rozpowszechnionych i wydajnych serwerów komunikacyjnych o otwartym kodzie źródłowym. Zaczniemy od przyspieszonego szkolenia z JMS, następnie omówimy czym jest ActiveMQ - sposobach jego użycia, konfiguracji i monitorowania. Kurs koncentruje się na najbardziej przydatnych funkcjach użytkownika oraz opcjach docelowych. Przegląd funkcji obejmuje materiały teoretyczne, a także graficzne prezentacje i praktyczne przykłady użycia.

Aby pomóc uczestnikom w przyswojeniu wiedzy, kurs zawiera zadania programistyczne składające się z 5-ciu ćwiczeń laboratoryjnych.

Plan szkolenia

JMS API
 • Przegląd JMS
 • Przesyłanie wiadomości typu Point-to-Point
 • Przesyłanie wiadomości Publisher Subscriber
 • JMS 1.2 a JMS 2.0

Co to jest Apache ActiveMQ
 • Wprowadzenie
 • Instalowanie i uruchamianie ActiveMQ
 • Przykład modelu Point to Point Model
 • Przykład modelu Publisher Subscriber

Konfiguracja ActiveMQ
 • Konfiguracja Xml
 • Składnia URI + formaty wire
 • Rodzaje konektorów
 • transport
 • inetwork
 • Trwałość wiadomości
 • Magazyn wiadomości AMQ
 • Non-journaled JDBC
 • Journaled JDBC
 • KahaDB
 • Kursory wiadomości
 • Konfiguracja brokera Master/Slave
 • Współużytkowany system plików Master/Slave
 • JDBC Master/Slave
 • Replikowany magazyn LevelDB
 • Bezpieczeństwo brokera

Opcje konsumenta
 • Asynchroniczne przesyłanie
 • Wyłączni konsumenci
 • Priorytet klienta
 • Grupy wiadomości
 • Polityka ponownego dostarczenia
 • Retroaktywny konsument
 • Selektory wiadomości
 • Strategie slow consumer
 • Strategie limitów wiadomości
 • Polityka prefetch i eviction

Dostępne funkcje
 • Wirtualne miejsca docelowe
 • Wildcards w miejscach docelowych
 • Total ordering
 • Kolejki lustrzane

Monitorowanie ActiveMQ
Konsola internetowa
JMX
Komunikaty pomocnicze
Wtyczka do wizualizacji

Cele

 • Umiejętność użycia, konfiguracji i monitorowania ActiveMQ
 • Zapoznanie się z funkcjami konsumenta i przeznaczenia ActiveMQ, popartymi teoretycznymi materiałami, reprezentacją graficzną oraz praktycznymi przykładami użycia kodu.

Grupa docelowa

 • Projektanci
 • Programiści

Wymagania

 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji Java.


Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 880 zł
Bucharest 880 zł
Kraków 880 zł
Wroclaw 880 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
JVA-05876317

Zarejestruj się na następne szkolenie

Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.