Wstęp do analizy biznesowej

Kurs jest przeznaczony zarówno dla początkujących analityków biznesowych, jak i dla innych specjalistów, którzy chcą zrozumieć podstawy analizy biznesowej.
Kod: REQ-050
Czas trwania: 8 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie bazuje na materiałach IIBA i jest poświęcone jednemu z obszarów wiedzy BABOK Guide 3.0, a mianowicie podstawom analizy biznesowej. Podczas szkolenia omawiane będą kluczowe pojęcia z obszaru analizy biznesowej oraz zasadnicze elementy profesji analityka biznesowego. Szkolenie przedstawia przegląd z zakresu zadań, technik i perspektyw dotyczących analizy biznesowej. Dodatkowo, podczas kursu zostaną przedstawione wymagania certyfikacji IIBA i metody przygotowania do egzaminu.

BABOK Guide to znany na całym świecie standard analizy biznesowej. Przewodnik podsumowuje doświadczenie najważniejszych analityków biznesowych z całego świata wraz z opisem 30 głównych zadań i 50 technik, które są szeroko stosowane w rozwiązywaniu tychże zadań.

Głównym wyzwaniem, przed którym stoi analityk biznesowy podczas samodzielnej lektury BABOK Guide jest sytuacja, kiedy w opisie typowych zadań z obszaru analizy biznesowej nie podaje się konkretnych przykładów wdrożenia. Zakłada się, że analitycy biznesowi są w stanie samodzielnie rozstrzygnąć te kwestie, bazując na swoim osobistym doświadczeniu i specyfice danego projektu. Poza tym, BABOK Guide podaje bardzo niewiele przykładów, które mogłyby pomóc analitykom biznesowym w konsolidacji wiedzy teoretycznej z codziennymi działaniami.

Celem niniejszego kursu jest rozwiązanie tej kwestii.Wyjaśnienie kluczowych pojęć z obszaru analizy biznesowej i przegląd treści BABOK Guide są dopełnione zapewnieniem uwag praktycznych, opartych na doświadczeniu instruktora i sprawdzonych rozwiązaniach. Uczestnicy wezmą także udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, które pomogą im pogłębić swoją wiedzę.

Plan szkolenia

Szkolenie zawiera następujące zagadnienia:

  • Podstawy profesji analityka biznesowego
  • Kluczowe pojęcia z obszaru analizy biznesowej
  • Rola i zadania analityka biznesowego
  • Techniki używane do wykonania zadania biznesowego
  • Zakres kompetencji analityka biznesowego
  • Perspektywy analizy biznesowej
  • Wymagania certyfikacyjne IIBA oraz metody przygotowania do egzaminu

Cele

Głównym celem kursu jest zapewnienie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstaw profesji analityka biznesowego i zrozumienie treści BABOK Guide 3.0, międzynarodowego standardu analizy biznesowej. Szkolenie pomaga w zrozumieniu specjalistycznej terminologii i jej właściwego użycia. Dodatkowo, kurs będzie przydatny dla tych, którzy chcą otrzymać certyfikację IIBA oraz zdobyć wiedzę na temat wymagań certyfikacyjnych i przygotowań do egzaminu.

Grupa docelowa

Kurs jest przeznaczony zarówno dla początkujących analityków biznesowych, jak i dla innych specjalistów, którzy chcą zrozumieć podstawy analizy biznesowej. Kurs może okazać się przydatny dla doświadczonych analityków w strukturyzacji ich wiedzy zgodnie z międzynarodowym standardem. Kurs jest szczególnie przydatny dla tych, którzy planują przejść certyfikację IIBA.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych. Dobra znajomość języka angielskiego (znajomość profesjonalnego słownictwa z zakresu IT oraz możliwość czytania literatury fachowej w języku angielskim) będzie dodatkową zaletą.

Trener Online
Lucian Naghel Business Analysis, Product Management and Product Ownership Consultant
Lucian is a certified business analysis practitioner and enthusiast, always interested in discovering and learning about new domains. With more than 10 years of experience in business analysis, he contributes by building excellence in this discipline. Since 2014 he is an active board member and trainer for the International Institute of Business Analysis (Romania Chapter) as well as aspeaker at Romanian and European conferences on the subject.

In every project he is involved in, Lucian is focused on bringing value to the organization. That is why he also has a great deal of experience in product management, scrum mastery, product ownership and delivery management. He works closely with business intelligence and user experience design teams and he likes to share his knowledge with practitioners, mentoring others and networking.

Lucian is a Certified Business Analysis Professional (CBAP) and he also has certifications as a RPA Business Analyst, RPA Developer Foundation, Professional Scrum Master and Professional Scrum Product Owner I.
Vishal Hatmode Business Analysis Consultant
Vishal ma ponad 8-letnie doświadczenie w branży usług finansowych i obecnie pracuje jako Scrum Master i analityk systemów biznesowych przy dużym projekcie bankowości inwestycyjnej. W swojej karierze pracował głównie z JIRS, Backlogs management, Oracle PL / SQL, JavaScript, JSP, Core JAVA, Web Services, XML i JSON.

W swojej obecnej roli jest odpowiedzialny za przekształcanie wymagań funkcjonalnych w formę techniczną, przegląd kodu i przegląd przypadków testowych / wyników, a także planowanie i przygotowanie wydania. Na swoim poprzednim stanowisku zajmował się gromadzeniem i utrzymaniem wymagań, doradztwem, analizą luk, debugowaniem i nie tylko.

Visal posiada certyfikat CCBA i prowadzi wszystkie nasze szkolenia z zakresu analizy biznesowej.
Szkolenie zaplanowano na Online, Online
8.10.2020 - 9.10.2020
Godziny szkolenia: 09:00-13:00
Lokalizacja: Online
Czas trwania: 8 godzin
Jezyk: Angielski
Trener
Vishal Hatmode
Business Analysis Consultant
-10% 792 zł
713 zł
29.10.2020 - 30.10.2020
Godziny szkolenia: 09:00-13:00
Lokalizacja: Online
Czas trwania: 8 godzin
Jezyk: Rumuński
Trener
Lucian Naghel
Business Analysis, Product Management and Product Ownership Consultant
-10% 792 zł
713 zł
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
8.10.2020 - 9.10.2020
Godziny szkolenia: 09:00-13:00
Lokalizacja: Online
Czas trwania: 8 godzin
Trener
Vishal Hatmode
Business Analysis Consultant
-10% 792 zł
713 zł
29.10.2020 - 30.10.2020
Godziny szkolenia: 09:00-13:00
Lokalizacja: Online
Czas trwania: 8 godzin
Trener
Lucian Naghel
Business Analysis, Product Management and Product Ownership Consultant
-10% 792 zł
713 zł
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Bucharest 792 zł
Kraków 792 zł
Wroclaw 792 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
REQ-05068033

Zarejestruj się na następne szkolenie

Wybierz termin
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Numer telefonu*
Twój komentarz
Luxoft Warsaw - Warsaw Spire, plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Dimitrie Pompeiu nr 5-7 , building C, Et. 5, sect 2, Bucharest, 014459

Telefon kontaktowy:

021 371 4858
Luxoft Poland Wroclaw - Silver Tower pl. Konstytucji 3-go Maja 3 50-048 Wroclaw

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, Quattro Business Park Five, 31-476 Kraków, Poland

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Success
Dziekujemy!
Twoje zgloszenie zostalo zarejestrowane.