Java Multithreading

Szkolenie skupia się na wielowątkowości, wielobieżności oraz programowaniu równoległym Java, w celu stworzenia asynchronicznego kodu.
Kod: JVA-054
Czas trwania: 16 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie skupia się na wielowątkowości, wielobieżności oraz programowaniu równoległym Java zarówno na niskim poziomie aspektów jak i wysokim poziomie elementów interfejsu programistycznego (API) w celu stworzenia asynchronicznego kodu. Każdy rozdział skupia się na jednym z elementów API, takim jak wątki, blokady, synchronizatory itp. Kurs nie omawia narzędzi zewnętrznych i bibliotek.

Plan szkolenia

Teoria
 • Wielowątkowość i wieloprocesorowość
 • Podstawowe pojęcia - proces, wątek, dyspozytor
 • Równoległość i współbieżność
 • Prawo Amdahla i Gustafsona
 • Rodzaje wielowątkowości
 • Aplikacja wielowątkowa w Java

Tworzenie wątków
 • Wątek jako obiekt; tworzenie i uruchamianie wątku
 • Implementacja Runnable
 • Rozszerzenie klasy Thread
 • Porównanie Runnable i Thread
 • Użycie ThreadFactory
 • Cykl życiowy wątku
 • Stany wątku

Synchronizacja wątków
 • Wyjście z metody run
 • Użycie metody sleep
 • Użycie metody interrupt
 • Metody isInterrupted i interrupted
 • Użycie metody stop
 • Użycie wątku yield
 • Diagram stanów wątku

Priorytety wątków i wątki demony
 • Priorytety wątków
 • Priorytety w systemie operacyjnym
 • Wątki demony
 • Wątki infrastructure

Synchronizacja - podstawy
 • Synchronizacja czasu - sortowanie czasu
 • Problem utraconej aktualizacji
 • Sposoby synchronizacji wątków
 • Koszty synchronizacji
 • Keyword Synchronize
 • Monitory
 • Bloki synchronizacji
 • Model Producent - Konsument
 • Cykl życiowy wait, notify i thread
 • Wait vs sleep
 • Model Producent - Konsument z zastosowaniem pipe

Zakleszczenie
 • Co to jest zakleszczenie?
 • Przykłady zakleszczeń

Volatile i wartość atomowa
 • Wydajność pamięci
 • Model pamięci procesora
 • Kompilator a procesor
 • Model pamięci Javy
 • Keyword volatile
 • Algorytm CAS
 • Atomic References
 • Przykład licznika

Kolekcje
 • Problem połączenia z serwerem
 • Kolekcje synchronizowane
 • Biblioteka wielowątkowa
 • Kolekcje wielowątkowe
 • Queue i Deque
 • BlockingQueue

Blokada i semafor
 • Interfejs blokady
 • Condition w blokadach
 • ReadWriteLock
 • Interfejs semafora

Synchronizatory
 • Wprowadzenie - gdzie użyć semafora a gdzie synchronizatora
 • CountDownLatch
 • TransportTyconTutor - wszystkie przykłady użycia synchronizatorów i semaforów!
 • CyclicBarrier
 • Phaser
 • Phaser - etapy i tutorial

Executor Framework
 • Dlaczego potrzebny jest ExecutorFramework
 • Executor i ExecutorService
 • ThreadPool
 • Zaplanowane zadania
 • Bieżące zadania
 • Wstrzymane zadania
 • Interfejs Future

ForkJoinFramework
 • Dlaczego potrzebny jest ForkJoinFramework
 • Podstawy - algorytm dziel i zwyciężaj
 • Ograniczenia
 • Elementy - pula i zadanie
 • Działania i zadania cykliczne
 • Przepływ pracy
 • Asynchroniczne szukanie

Asynchroniczne programowanie
 • Programowanie asynchroniczne i synchroniczne
 • Interfejs CompletableFuture
 • Łączenie i komponowanie CompletableFutures
 • Podsumowanie metody

Przechowywanie danych w wątkach
 • Dzielenie bieżących obiektów pomiędzy wątkami
 • Wartości nadrzędne w obiektach
 • ThreadLocal Store

Wyjątki
 • Wyjątki w wielowątkowej aplikacji
 • Obsługa wyjatków w UncatchingExceptinoHandler

Cele

Doskonalenie umiejętności programowania Java w zakresie wielowątkowości w drodze dyskusji oraz analizy konkretnych przypadków.

Grupa docelowa

Młodsi i średniozaawansowani programiści Java oraz zaawansowani programiści Java, którzy chcą poznać bardziej zaawansowane elementy API.

Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Bucharest 1386 zł
Kraków 1386 zł
Wroclaw 1386 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
JVA-05470752

Zarejestruj się na następne szkolenie

Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz

Luxoft Warsaw - Warsaw Spire, plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Dimitrie Pompeiu nr 5-7 , building C, Et. 5, sect 2, Bucharest, 014459

Telefon kontaktowy:

021 371 4858
Luxoft Poland Wroclaw - Silver Tower pl. Konstytucji 3-go Maja 3 50-048 Wroclaw

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, Quattro Business Park Five, 31-476 Kraków, Poland

Telefon kontaktowy:

+48 122110650
Success
Dziekujemy!
Twoje zgloszenie zostalo zarejestrowane.