Oracle 11g, podstawy języka PL/SQL

Szkolenie jest wprowadzeniem do języka proceduralnego Oracle PL/SQL. W systemie zarządzania bazą danych używana jest wersja 11g.
Kod: DB-018
Czas trwania: 24 godzin

Opis szkolenia

Kurs jest wprowadzeniem do języka proceduralnego Oracle® PL/SQL. W szkoleniu bierze się pod uwagę wersję języka używaną w systemie zarządzania bazą danych wersji 11g.

Szkolenie koncentruje się na podstawach języka PL/SQL i jego strukturach, takich jak bloki anonimowe, procedury i funkcje, a także na specyfice ich funkcjonowania na serwerze bazodanowym Oracle® 11g R2. W kursie omawane są różne typy danych (w tym typy złożone i kolekcje), instrukcje kontrolne, tak samo jak mechanizm wyzwalania wyjątków i obsługa wyjątków w bloku EXCEPTION. Do programowania jest używany Oracle® SQL Developer.

Plan szkolenia

Wprowadzenie
 • Opis PL/SQL
 • Możliwości PL/SQL
 • Zalety używania PL/SQL
Deklarowanie zmiennych
 • Anonimowy blok PL/SQL i jego sekcje
 • Typy konstrukcji programistycznych PL/SQL Definiowanie i użycie zmiennych PL/SQL
 • Deklarowanie zmiennych i konstant PL/SQL
 • Wykonanie bloku PL/SQL
Pisanie wykonywalnych poleceń
 • Wykonywalna sekcja bloku
 • Reguły dla bloków zagnieżdżonych
 • Wykonanie i testowanie bloku PL/SQL
 • Użycie konwencji kodowania
Interakcja z serwerem Oracle
 • Funkcje instrukcji SELECT w bloku PL/SQL
 • Dynamiczna deklaracja typów danych
 • Pisanie instrukcji manipulacji danymi (DML, Data Manipulation Language) w bloku PL/SQL
 • Zarządzanie transakcjami w PL/SQL
 • Definiowanie parametru wyjściowego instrukcji DML
Użycie struktur kontroli
 • Typy struktur kontroli
 • Użycie instrukcji IF
 • Wyrażenia i instrukcja CASE
 • Różne typy pętli
 • Kontrolowanie obsługi za użyciem zagnieżdżonych pętli i etykiet
 • Użycie tabeli logicznych
Praca ze złożonymi typami danych
 • Tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika rekordów PL/SQL
 • Dodawanie i aktualizacja tabeli za użyciem rekordów PL/SQL. Tablice asocjatywne
Użycie kursorów
 • Różnice między kursorem niejawnym a jawnym
 • Instrukcje do obsługi kursora jawnego
 • Atrybuty kursora jawnego
 • Pętla FOR dla kursora
 • Kursory z parametrami
 • Użycie FOR UPDATE w definicji kursora
 • Kursory z podzapytaniami
Obsługa wyjątków
 • Definiowanie wyjątków PL/SQL
 • Propagacja nieobsłużonych wyjątków
 • Typy procedur obsługi wyjątków PL/SQL
 • Przechwytywanie niepredefiniowanych wyjątków
 • Propagacja wyjątków w blokach zagnieżdżonych
 • Generowanie niestandardowych PL/SQL komunikatów o błędzie
Tworzenie składowanych procedur i funkcji
 • Tworzenie i wywołanie procedury
 • Otrzymanie informacji o procedurach i usuwanie procedur
 • Tworzenie i wywołanie funkcji
 • Otrzymanie informacji o funkcjach i usuwanie funkcji
Praca z pakietami
 • Struktura pakietu
 • Projektowanie pakietu: nagłówek i treść
 • Tworzenie pakietów
 • Zalety używania pakietów
Używanie wyzwalaczy
 • Zasada działania
 • Typy wyzwalaczy
 • Utworzenie wyzwalaczy poziomu tabeli

Cele

 • Czytanie i analiza kodu PL/SQL
 • Tworzenie bloków anonimowych i składowanych wykonywalnych bloków kodu PL/SQL
 • Używanie podstawowych konstrukcji algorytmicznych języka

Grupa docelowa

 • Administratorzy baz danych
 • Administratorzy systemowi
 • Deweloperzy aplikacji
 • Testerzy

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 2200 zł
Bucharest 2200 zł
Kraków 2200 zł
Wroclaw 2200 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
DB-01861519

Zarejestruj się na następne szkolenie

Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.