'Y'

Automatyzacja testowania z użyciem Selenium 2

W ramach kursu są analizowane podstawowe zasady pracy z programem automatyzowanego testowania Selenium 2 w powiązaniu z frameworkiem TestNG.
Kod: SQA-017
Czas trwania: 8 godzin

Opis szkolenia

Kurs ma na celu wprowadzenie i zbadanie możliwości narzędzia Selenium WebDriver i zawiera krótkie szkolenie z teorii automatyzacji, praktyczną realizację scenariuszy testowych na poziomie podstawowym oraz analizę typowych błędów w podejściu do ich napisania.

Słuchacze, posiadające doświadczenie w pracy z tym narzędziem, będą zainteresowani częścią szkolenia, która poświęcona jest praktykom napisania testów zwinnych, podstawom tworzenia frameworków, analizie i realizacji szablonu projektowania PageObJect.

Plan szkolenia

Automatyzacja testowania
 • Cele i zadania automatyzacji
 • Strategia automatyzacji
 • Struktura projektu autotestowania
 • Specyfika autotestowania web-aplikacji

Wprowadzenie do framework Selenium
 • Opis produktów Selenium
 • Opis funkcjonalności podstawowej Selenium dla każdego produktu (Selenium WebDriver, Selenium IDE, Selenium RC)
 • Różnica pomiędzy Selenium 1 i Selenium

Selenium 2 - WebDriver
 • Architektura, komponenty systemu
 • Funkcjonalność WebDriver
 • Dlaczego skrypty, zapisane na Selenium IDE, są gorsze od kodu, napisanego z użyciem WebDriver
 • Raportowanie

Najprostszy test na WebDriver
 • Wprowadzenie do PageObject, po co on jest potrzebny
 • Atomarna jednostka strony - WebElement
 • Studiowanie API PageObject i WebElement
 • Opis HTML-strony za pomocą PageObject i WebElement

Użycie frameworków unit-testowania
 • Wprowadzenie do data driven testing
 • Opis frameworku TestNG, jak DDT frameworku
 • Integracja TestNG z WebDriver

Praktyka
 • Napisanie testu z wykorzystaniem WebDriver
 • Przerobienie testu na WebDriver w test na TestNG + WebDriver

Cele

Po zakończeniu kursu słuchacze będą mogli:
 • sporządzać strategię automatyzacji;
 • tworzyć projekt dotyczący automatyzacji aplikacji;
 • pisać autotesty z użyciem Selenium 2 i TestNG;
 • stwarzać i wykorzystywać sprawozdania z pomyślności uruchomionych testów.

Grupa docelowa

 • menedżerowie do spraw zapewnienia jakości oprogramowania;
 • inżynierowie do spraw zapewnienia jakości oprogramowania.

Wymagania

Rozumienie procesu testowania, rozumienie zasad autotestowania.

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 1056 zł
Bucharest 1056 zł
Kraków 1056 zł
Wroclaw 1056 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
SQA-01747610

Zarejestruj się na następne szkolenie

Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.