'Y'

Wprowadzenie do SQL dla Testerów

Szkolenie SQL dla testerów dotyczy programowania w tym języku niezbędnym do przeprowadzenia kwerendy baz danych dla celów testowania.
Kod: SQA-037
Czas trwania: 16 godzin

Opis szkolenia

Niniejszy 16-godzinny kurs ma na celu zapoznanie uczestników z językiem zapytań SQL (Structured Query Language), niezbędnym do przeprowadzenia kwerendy baz danych w celu testowania. Zasady SQL omówione podczas szkolenia nie są zależne od żadnego systemu zarządzania bazami danych i mogą być użyte w większości systemów zarządzania bazami danych.


Po ukończeniu kursu uczestnicy będą znać podstawowe pojęcia dotyczące baz danych oraz zdobędą wiedzę potrzebną do komunikacji z bazą danych w celu weryfikacji danych. Uczestnicy poznają i przećwiczą techniki SQL pozwalające na stworzenie dodatkowych testów i zdobycie głębszej wiedzy na temat testowanej aplikacji.

Plan szkolenia

 • Koncepcja relacyjnej bazy danych
 • Jak stworzyć zapytanie, uporządkować wyniki zapytań, usunąć niepotrzebne wyniki
 • Zapytania warunkowe. Użycie operatorów relacyjnych i bool
 • Użycie operatorów specjalnych
 • Funkcje Aggregate
 • Generowanie zapytania output
 • Łączenie kolumn, użycie różnych warunków
 • Subqueries, related subqueries
 • Operatory EXISTS, ALL, ANY / SOME
 • Użycie Union
 • Użycie Join
 • Modyfikowanie kolumn: insert, change, delete rows. Użycie Conditions
 • Tworzenie, modyfikowanie views
 • Tworzenie, usuwanie kolumn

Cele

 • Zapoznanie się z różnymi systemami zarządzania bazami danych na rynku
 • Wiedza na temat różnych rodzajów baz danych
 • Zrozumienie podstawowej struktury baz danych, w szczególności relacyjnej bazy danych
 • Umiejętność rozpoznania i rozróżniania typowych obiektów bazy danych
 • Umiejętność stworzenia i zrozumienia zarówno prostego, jak i złożonego select statement
 • Umiejętność modyfikacji danych przy użyciu common statements
 • Umiejętność tworzenia aliasów w select statement i praca z operatorami specjalnymi
 • Możliwość rozszerzenia select statement w celu znalezienia specyficznych danych w kolumnie przy użyciu where, group by i having clauses
 • Zrozumienie w jaki sposób ograniczyć dane z różnych kolumn w select statement
 • Manipulowanie danymi w kolumnach i views

Grupa docelowa

 • Początkujący testerzy oprogramowania

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 1232 zł
Bucharest 1232 zł
Kraków 1232 zł
Wroclaw 1232 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
SQA-03771557

Zarejestruj się na następne szkolenie

Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.