BABOK: Zarządzanie cyklem życia wymagań

BABOK: Zarządzanie cyklem życia wymagań

Kurs omawia właściwości planowania w analizie biznesowej w podejsciu Agile. Uczestnicy wezmą także udział w różnego rodzaju ćwiczeniach.
Kod: REQ-053
Czas trwania: 8 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie bazuje na materiałach IIBA i jest poświęcone jednemu z obszarów wiedzy BABOK Guide 3.0, a mianowicie "Zarządzaniu cyklem życia wymagań". Szkolenie skupia się na zadaniach takich jak śledzenie i utrzymanie wymagań, a także ustalanie priorytetów, akceptacja i ponowne użycie. Szkolenie wyjaśni użycie wzorców wymagań oraz zarządzanie zmianami w wymaganiach.

BABOK Guide to znany na całym świecie standard analizy biznesowej. Przewodnik podsumowuje doświadczenie najważniejszych analityków biznesowych z całego świata wraz z opisem 30 głównych zadań i 50 technik, które są szeroko stosowane w rozwiązywaniu tychże zadań.

Głównym wyzwaniem, przed którym stoi analityk biznesowy podczas samodzielnej lektury BABOK Guide jest sytuacja, kiedy w opisie typowych zadań z obszaru analizy biznesowej nie podaje się konkretnych przykładów wdrożenia. Zakłada się, że analitycy biznesowi są w stanie samodzielnie rozstrzygnąć te kwestie, bazując na swoim osobistym doświadczeniu i specyfice danego projektu. Poza tym, BABOK Guide podaje bardzo niewiele przykładów, które mogłyby pomóc analitykom biznesowym w konsolidacji wiedzy teoretycznej z codziennymi działaniami.

Celem niniejszego kursu jest rozwiązanie tej kwestii. Wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z planowaniem i monitorowaniem w analizie biznesowej jest dopełnione zapewnieniem uwag praktycznych, opartych na doświadczeniu instruktora i sprawdzonych rozwiązaniach. Kurs omawia właściwości planowania w analizie biznesowej w podejsciu Agile. Uczestnicy wezmą także udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, które pomogą im pogłębić swoją wiedzę. Poza tym, podczas kursu zostaną omówione wymagania certyfikacyjne IIBA oraz przykłady pytań egzaminacyjnych.

Professional Development Hours (PDH) - 8

Plan szkolenia

Szkolenie zawiera następujące zagadnienia:
  • Cel i zadania w zarządzaniu cyklem życia wymagań
  • Rodzaje relacji między wymaganiami, celami i metodami ich śledzenia
  • Cele utrzymania wymagań i sposoby ich ponownego użycia
  • Metody ustalania priorytetów wymagań.
  • Analizowanie i rozwiązywanie wpływu zmian
  • Rozwiązywanie konfliktów i uzyskanie zgody na wymagania
  • Właściwości zarządzania wymaganiami w podejściu Agile
  • Rozwijanie umiejętności zarządzania wymaganiami na przykładach
  • Analiza przykładowych pytań egzaminacyjnych

Cele

Głównym celem kursu jest zapewnienie uczestnikom wiedzy i udoskonalenie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań związanych z zarządzaniem cyklem życia wymagań, opisanych w BABOK Guide 3.0. Dodatkowo, kurs będzie przydatny dla tych, którzy chcą otrzymać certyfikację IIBA oraz zdobyć wiedzę na temat wymagań certyfikacyjnych i przygotowań do egzaminu.

Grupa docelowa

Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych oraz innych specjalistów, którzy są zaangażowani w proces utrzymania i zarządzania wymaganiami. Kurs jest szczególnie przydatny dla tych, którzy planują zakończenie poziomu 2 lub 3 certyfikacji IIBA.

Wymagania

Uczestnicy powinni posiadać dobrą znajomość kluczowych pojęć z obszaru analizy biznesowej i ogólnych ról interesariuszy oraz umiejętność rozróżniania rodzajów wymagań i umiejętność odróżniania wymagań od projektów, a także przynajmniej roczne doświadczenie w elicytacji, dokumentacji lub analizie wymagań.

Przed rozpoczęciem bieżącego kursu wskazane jest ukończenie kursu wprowadzającego do analizy biznesowej. Dobra znajomość języka angielskiego (wiedza z zakresu profesjonalnego słownictwa i możliwość czytania literatury fachowej w języku angielskim) będzie dodatkową zaletą.

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 1100 zł
Bucharest 1100 zł
Kraków 1100 zł
Wroclaw 1100 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.