Zarządzanie ryzykiem w projektach IT

Szkolenie dotyczy Zarządzania ryzykiem IT: metody identyfikacji, klasyfikacji i analizy ryzyka, metody ewaluacji ryzyka i planowanie zarządzania ryzykiem.
Kod: PM-007
Czas trwania: 20 godzin

Opis szkolenia

Zarządzanie ryzykiem jest jedną z głównych dyscyplin w zarządzaniu projektami programistycznymi. Zarazem jest to dyscyplina najmniej opanowana przez menedżerów na wszystkich poziomach.

Pojęcie ryzyka stało się częścią życia i przez wszystkich jest postrzegane jako coś bardzo oczywistego, z czym ma się do czynienia na co dzień . Skutkiem tego spontaniczny i w znacznym stopniu intuicyjny proces walki z "codziennymi" ryzykami zrównał się w rozumieniu wielu menedżerów z pojęciem "zarządzania ryzykiem". Nie trzeba dodawać, że skutki są drastyczne, szczególnie dla branży programistycznej, gdzie w projektach jest pełno komplikacji, niepewności i ryzyk!

W szkoleniu znalazły się podstawowe umiejętności i wiedza, które pozwolą menedżerom projektów zarządzać ryzykami. Kurs daje doskonałe zrozumienie przedmiotu i przedstawia najlepsze praktyki w projektach programistycznych.

Szkolenie obejmuje:
 • zasadnicze pojęcia zarządzania ryzykiem
 • metody identyfikacji, klasyfikacji i analizy ryzyka
 • metody ewaluacji ryzyka
 • plany zarządzania ryzykiem
 • typowe ryzyka w projektach programistycznych

Plan szkolenia

Wprowadzenie
 • Podstawowe pojęcia
 • Źródła ryzyk
 • Cele zarządzania ryzykiem
 • Opór przed zarządzaniem ryzykiem
 • Proces i metodologie zarządzania ryzykiem
 • Kluczowi uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem
 • Artefakty zarządzania ryzykiem
Gromadzenie danych i analiza
Wypracowanie sposobów zarządzania ryzykiem
Identyfikacja ryzyka
 • Modele używane do identyfikacji ryzyka
 • Status ryzyka
 • Właściciel ryzyka
 • Klasyfikacja ryzyka
 • Sposoby identyfikacji ryzyka
 • Typowe błędy identyfikacji ryzyka
Analiza ryzyka
 • Typy i cele analizy ryzyka
 • Atrybuty ryzyka
 • Wyznaczenie najpoważniejszych ryzyk
 • Ocena całkowitego ryzyka projektu
Planowanie ryzyka
 • Typy ryzyka
 • Atrybuty planu
 • Strategie reagowania na ryzyko
 • Optymalizacja planowania ryzyka
 • Łańcuchy planu
 • Rezerwy na ryzyko
Monitorowanie ryzyka
Kontrolowanie ryzyka
Baza danych o ryzykach

Cele

 • Całościowe zrozumienie kluczowych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Przestudiowanie podstawowych pojęć zarządzania ryzykiem
 • Przegląd odpowiednich technik i metodologii
 • Kształcenie systematycznego podejścia do zarządzania i zmniejszenia ryzyka

Grupa docelowa

 • Menedżerowie projektów (początkujący a także mający średnie doświadczenie)
 • Doświadczeni liderzy zespołów

Wymagania

Doświadczenie w projektach informatycznych

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 1848 zł
Bucharest 1848 zł
Kraków 1848 zł
Wroclaw 1848 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

PM-007 ++PM-00735041

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - required fields
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.