Agile Life Planning: Aktualizacja backlogu osobistych celów i zadań - część 2

Agile Life Planning: Aktualizacja backlogu osobistych celów i zadań - część 2

W pierwszej części artykułu przyjrzeliśmy się, czym jest backlog i w jaki sposób możemy zastosować Grooming, aby mieć pewność, że nasze cele będą istotne. Kontynuujmy naszą dyskusję na ten temat.
14 maj 2018 1310
W pierwszej części artykułu przyjrzeliśmy się, czym jest backlog i w jaki sposób możemy zastosować Grooming, aby mieć pewność, że nasze cele będą istotne. Kontynuujmy naszą dyskusję na ten temat.

Kategorie i priorytety

Teraz podzielimy wszystkie cele i zadania na trzy grupy:

  1. "Projekty" - wzajemnie powiązane zadania w ramach jednego celu. Projekt powinien łączyć grupy zadań związane z osiągnięciem wystarczająco dużego i ważnego celu. Każda taka grupa to jeden projekt, zawierający całą listę powiązanych działań, zadań i warunków.
  2. "Aktualne zadania" - zadania na najbliższy rok. Ta kategoria obejmuje wszystkie inne potwierdzone, ważne i istotne zadania, które nie występują w żadnych dodatkowych relacjach. Będą stanowić backlog działań na najbliższy rok.
  3. "Zadania długoterminowe" - zadania dla przyszłego planowania:

Po pierwsze, ta grupa stanowi ogólny backlog celów i zadań, które mają zostać zrealizowane nie wcześniej niż za rok. Po drugie, ta grupa będzie zawierać wszystkie cele i zadania, dla których ramy czasowe pozostają niejasne - nie wymagają rozwiązania w najbliższej przyszłości i można do nich wrócić później, na przykład w procesie kolejnej iteracji Life Backlog Grooming. Nawet jeśli nie robisz nic z tego typu "zadaniami długoterminowymi", bardzo ważne jest, aby prowadzić taką listę i regularnie do niej powracać. Czasami w ten sposób można znaleźć nowe interesujące pomysły lub zobaczyć możliwość wdrożenia czegoś, czego wcześniej nie udało Ci się zrealizować.

Czy potrzebna jest dokładna ocena zadań?

Mówiąc o zadaniach, które zostaną uwzględnione w backlogu bieżącego roku i pozostałych zadaniach długoterminowych, mam na myśli przede wszystkim ich priorytet i możliwość realizacji. Oczywiście, ważne jest dokonanie co najmniej przybliżonego oszacowania w celu zrozumienia, czy rok wystarczy na wykonanie określonego zadania. Po pierwsze, jeśli naprawdę chcesz "rozwiązać" konkretne zadanie / osiągnąć określony cel w najbliższym roku i posiadasz przy tym wszystkie niezbędne narzędzia i możliwości, to powinieneś pomysleć, jak to zrobić i zaplanować. Po drugie, w przypadku dużych zadań, zawsze pomoże Ci dekompozycja.

aktualizacja_backlogu_osobistych_celow_i_zadan.jpg


Po co to wszystko jest potrzebne?

Podsumowując, chciałbym zauważyć, że poprzez regularną aktualizację swoich celów i zadań można szybko uporządkować swój backlog. Najważniejsze, że Life Backlog Grooming pozwala zobaczyć ogólny obraz tego, co się dzieje, które cele są istotne w danym momencie, co powinno być zaplanowane i rozpoczęte w najbliższej przyszłości, a co może być przeprowadzone później.

Następnie należy przeprowadzić planowanie taktyczne i strategiczne, aby ustalić, co, kiedy i jak wdrożyć. Codzienne planowanie i obsługa zadań to czwarty etap Agile Life Planning.

Pavel Novikov 
Program Manager

Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.