Czym jest Agile Life Planning: Zarządzanie osobistymi celami w Agile

Czym jest Agile Life Planning: Zarządzanie osobistymi celami w Agile

Agile to nie tylko modne słowo i nie tylko zbiór zasad tworzenia oprogramowania. Wierzę, że metodyki zwinnego wytwarzania oprogramowania zapewniają także szeroki wachlarz instrumentów i wspaniałe warunki do pracy z osobistymi celami, wzrostem personalnym i osiągnięciem sukcesu.
23 paź 2017 2620
Czym jest Agile i gdzie może być przydatne?

Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie czym jest Agile. Agile to nie tylko modne słowo i nie tylko zbiór zasad tworzenia oprogramowania. Wierzę, że metodyki zwinnego wytwarzania oprogramowania zapewniają także szeroki wachlarz instrumentów i wspaniałe warunki do pracy z osobistymi celami, wzrostem personalnym i osiągnięciem sukcesu. 

Gdzie-Agile-moze-byc-przydatne.png Agile kładzie nacisk na wytworzenie działającego produktu, który rzeczywiście odpowiada oczekiwaniom swoich klientów. Koncepcja Agile nie ma na celu wytworzenia czegoś zaplanowanego, czego nikt już nie potrzebuje. Na odwrót, główne założenia w procesach zwinnych skupiają się na ciągłym doprecyzowaniu priorytetów, gromadzeniu informacji zwrotnej i komentarzy oraz nieustannym ulepszaniu zarówno procesu tworzenia, jak i samego produktu końcowego.

Te same priorytety są bardzo ważne dla osobistego planowania, określenia i osiągnięcia własnych celów. Świat wokół nas ciągle się zmienia, sytuacje życiowe ulegają zmianie, tym samym potrzebne są określone adaptacyjne metody zarządzania swoim działaniem. Potrzebne są podejścia, które pozwolą szybko reagować na zmianę priorytetów, okoliczności czy ograniczenia. I właśnie dzięki planowaniu Agile będziesz w stanie zawsze widzieć przed sobą aktualne cele i w razie zmian w łatwy sposób reorganizować swoją pracę, aby osiągnąć te cele.

W niniejszym artykule chciałbym podzielić się własną koncepcją ustalania celów, planowania działań i osiągania rezultatów w oparciu o techniki Agile. W ramach danego podejścia najlepsze i najbardziej efektywne zasady, instrumenty i praktyki zostały przeniesione z obszaru IT do sfery osobistego planowania. Następujące podejście nazwałem Agile Life Planning. Zastosowaniu Agile Life Planning poświęcę całą serię artykułów i materiałów: będę przyglądał się wszystkim etapom pracy związanymi z zarządzaniem celami: od ich określenia, aż do analizy
rezultatów i pracy nad błędami. W tym artykule omówię kluczowe kwestie i zasady Agile Life Planning.


Koncepcja Agile dla IT

Ponieważ Agile jest przede wszystkim koncepcją dla rodziny procesów wytwórczych, które są praktyczne oraz skupiają się na celach, dlatego przyjrzymy się metodom i instrumentom (na przykład Grooming, Decomposition, Prioritization, Estimation) takich metodyk jak Scrum, Kanban czy Lean.

Po pierwsze, omówimy szczegółowo wartości i zasady Agile, które stosuje się w sferze IT. Nie będę wyliczać definicji wszystkich 12-tu zasad - można znaleźć je w Manifeście Agile. Jednak chciałbym przypomnieć o głównych wartościach Agile dla tworzenia oprogramowania. Tym bardziej, że jest ich tylko 4:

 1. Ludzie i współdziałanie ponad procesami i instrumentami;
 2. Działający produkt jest ważniejszy niż wyczerpująca dokumentacja;
 3. Współpraca z klientem jest ważniejsza niż uzgodnienia warunków kontraktu;
 4. Gotowość do zmian jest ważniejsza niż podążanie za planem.

Koncepcja-Agile-dla-IT.jpgPodsumowując, można zauważyć, że tworzenie oprogramowania Agile skupia się na realnym i aktualnym produkcie, gromadzeniu i wprowadzeniu w życie informacji zwrotnej, budowaniu komunikacji i motywowaniu uczestników procesu. Zwinność oznacza także ciągłą optymizację procesu, użycie i łączenie różnorodnych instrumentów oraz budowanie zespołu.

Teraz przyjrzyjmy się, jak można przenieść dane zasady, wartości i osobliwości z tworzenia oprogramowania na zarządzanie osobistymi celami.


Zasady Agile dla Life Planning

Analogicznie do Manifestu Agile postaram się stworzyć swego rodzaju Manifest Agile Life Planning:


Trzy wartości Agile Life Planning:

 1. Osiągnięcie prawidłowego celu jest ważniejsze niż prawidłowe osiągnięcie celu;
 2. Gotowość do zmian jest ważniejsza niż wykonanie wcześniej określonego planu;
 3. Błędne działania i doświadczenie jest ważniejsze niż bezbłędne planowanie.

Dziesięć zasad Agile Life Planning:

 1. Należy żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, dzięki regularnemu i szybkiemu osiąganiu własnych celów.
 2. Zmiana celów jest mile widziana, nawet po długotrwałym dążeniu do wcześniejszych celów.
 3. Należy regularnie i dosyć często przeprowadzać przegląd dotychczasowych celów i rezultatów pośrednich.
 4. Ważną częścią osiągnięcia sukcesu jest osobista motywacja, zależna od systemu wartości, dlatego cele powinny odpowiadać wartościom.
 5. Osiągnięcie satysfakcji jest podstawowym wskaźnikiem szczęścia.
 6. Należy trzymać się ciągłej regularności w procesach planowania, realizacji zadań i analizy rezultatów.
 7. Wszystko, co wygląda prosto - pracuje; wszystko, co wygląda dobrze - pracuje efektywnie.
 8. Należy minimalizować wszystkie zbędne czynności i ciągle ulepszać swoje nawyki.
 9. Najlepsze rezultaty można uzyskać przez samoorganizację i pracę na pełnych obrotach.
 10. Przeplatanie i łączenie różnych metodyk i instrumentów prowadzi do zwiększenia efektywności pracy.

Niniejsza lista wartości i zasad daje podstawę do pracy z własnymi celami oraz pomaga w podjęciu decyzji oraz wybraniu właściwego wariantu działania.

Zasady-Agile-dla-Life-Planning.jpg

Główne etapy Agile Life Planning

W tym artykule przedstawię tylko etapy planowania i zadania każdego z nich. W następnych publikacjach szczegółowo opiszę wszystkie kroki, podejścia i instrumenty zwinnego planowania, oraz omówię zestaw praktyk Agile, które można wykorzystać w każdym z etapów.

Etap 1. Określamy i formułujemy wysoko postawione cele.

Etap 2. Detalizujemy cele i formułujemy listę zadań w celu ich osiągnięcia, biorąc pod uwagę wszystkie zależności i warunki.

Etap 3. Regularnie aktualizujemy listę celów i zadań, dodajemy niektóre punkty, a niektóre zabieramy.

Etap 4. Regularnie planujemy krótkoterminowe i strategiczne działania, zadania i projekty.

Etap 5. Analizujemy rezultaty wypełnienia zadań, osiągnięcia celów i stosujemy uzyskaną wiedzę dla optymizacji swojej pracy.

Wiedząc czym jest Agile możemy zaplanować swoje życie. Z jednej strony, zwinne planowanie życia daje ogólny obraz swoich celów i zadań, a z drugiej - pozwala na szybką adaptację w zależności od zachodzących zmian. Potrzeba skorygowania swoich celów może być wywołana nie tylko czynnikami zewnętrznymi, lecz także zmianą wewnętrznej motywacji, co jest zupełnie normalną rzeczą. Często zdarza się, że im dłużej jesteśmy na drodze do początkowego celu, tym więcej szczegółów i możliwości otwiera się przed nami. Bywa, że to, co uważaliśmy za nasz cel życiowy, po jakimś czasie staje się tylko następnym planem na miesiąc. W tych sytuacjach Agile Life Planning daje szeroki wachlarz instrumentów i metod, które pomogą kontynuować swój rozwój w miarę rozwoju osobistego i zmiany wartości.

Pavel Novikov 
Program Manager

Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.