Jak zorganizować idealne szkolenie wewnętrzne? Wskazówki

Jak zorganizować idealne szkolenie wewnętrzne? Wskazówki

Nasz zespół w Luxoft Training wierzy, że szkolenie wewnętrzne powinno przynosić korzyść firmie oraz zapewniać uczestnikom nową wiedzę i umiejętności, które pomogą im w przyszłości rozwiązywać problemy biznesowe.
3 lip 2018 1956
Nasz zespół w Luxoft Training wierzy, że szkolenie wewnętrzne powinno przynosić korzyść firmie oraz zapewniać uczestnikom nową wiedzę i umiejętności, które pomogą im w przyszłości rozwiązywać problemy biznesowe.

Właśnie dlatego zdecydowanie zalecamy dostosowanie programu szkolenia do konkretnych potrzeb zamawiającego. Doświadczenie pokazuje, że im szybciej przedstawiciel uczestników szkolenia spotka się z trenerem w celu ustalenia kryteriów i ram programu, tym lepsze będą rezultaty szkolenia.

Na przykład, jeśli jest to szkolenie na temat wzorców projektowych GoF, można je przeprowadzić w języku projektowania, którego używają programiści (Java, C#, C++). Jeśli potrzebne jest szkolenie z języka Python, można użyć tylko tych bibliotek, które są potrzebne. Podobnie ze szkoleniami z analizy biznesowej: nasi trenerzy zawsze starają się dostosować je do konkretnych potrzeb naszych klientów.

Testowanie po zakończeniu szkolenia

Wiele szkoleń w naszym katalogu obejmuje testy (na początku i na końcu sesji). Testy przeprowadzane na początku szkolenia pomagają określić ogólny poziom uczestników w grupie i w razie potrzeby zmodyfikować program szkolenia. Testy przeprowadzane pod koniec szkolenia mają na celu sprawdzenie, na ile materiał szkolenia został przyswojony. Wyniki takich testów pomogą klientowi ocenić skuteczność przeprowadzonego szkolenia.

Luxoft_Training.png

Optymalna liczba uczestników szkolenia

Zazwyczaj zalecamy przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla grupy od 8 do 15 osób. Jest to liczba słuchaczy, przy której trener z łatwością dostosuje się do rytmu pracy danej grupy, udzieli uwagę każdemu ze słuchaczy, odpowie na wszystkie pytania i sprawdzi wykonane zadania.

W przypadku, gdy szkolenie obejmuje wiele praktycznych ćwiczeń w mniejszych grupach, ogólna liczba uczestników powinna być taka, aby z łatwością można było ją podzielić na równe grupy po 3-4 osoby. Jeśli celem jest wdrożenie nowej technologii, podejścia lub frameworku w firmie, lepiej przeszkolić cały zespół, w tym analityków i menedżerów.
Jeśli zespół jest duży, można podzielić wszystkich słuchaczy na dwie lub więcej grup i zaplanować szkolenie jeden po drugim.

Wcześniejsze planowanie szkoleń

Dobre szkolenie wewnętrzne to takie, którego program jest dostosowany do potrzeb firmy. Proces ten wymaga czasu. Nasi najbardziej wykwalifikowani trenerzy mają zazwyczaj zapełniony grafik, dlatego zalecamy rezerwację szkolenia nie później niż 1,5-2 miesiące do wybranej daty rozpoczęcia.

Wybór miejsca przeprowadzenia szkolenia

Ze względu na format szkolenia wewnętrznego, dostępne są dwie możliwości: wysłanie uczestników do centrum szkoleniowego lub zaproszenie trenera do siedziby swojej firmy. Porozmawiajny o zaletach obu opcji.

Trening w centrum szkoleniowym

Jeśli nie posiadasz niezbędnego wyposażenia do przeprowadzenia szkoleń, powinieneś wybrać tę opcję. Centrum szkoleniowe zapewni dostęp do komputerów z wymaganym oprogramowaniem lub maszynami wirtualnymi.

Atmosfera w centrum szkoleniowym także pomaga uczestnikom lepiej skupić się na szkoleniu. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że Twoi pracownicy mają problemy z samoorganizacją i dyscypliną, szkolenie w centrum szkoleniowym zmniejszy pokusę, by wyjść na spotkanie ze współpracownikami i nie wrócić na szkolenie lub pogrążyć się w czytaniu firmowych e-maili podczas szkolenia.

Siedziba firmy

Jeśli siedziba Twojej firmy znajduje się zbyt daleko od centrum szkoleniowego Luxoft, wydatki na podróż służbową pracowników będą o wiele wyższe, niż na przyjazd trenera. O wiele tańsze będzie zaproszenie trenera do siedziby Twojej firmy.

“Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” odpowiednio opisuje szkolenie w siedzibie firmy, szczególnie jeśli chodzi o szkolenia z tzw. miękkich umiejętności lub analizy biznesowej. Znajome miejsce pozwala się zrelaksować i nastroić na produktywną pracę i dyskusje grupowe.

Wsparcie po zakończeniu szkolenia

Po szkoleniu nasi trenerzy pozostają w kontakcie z uczestnikami i odpowiadaja na pytania przez Skype, e-mail lub telefon.

Podsumowując, zorganizowanie dobrego szkolenia wewnętrznego nie jest trudne, jeśli masz określone cele, znasz swoje możliwości i planujesz szkolenie z wyprzedzeniem. Nagrodą za włożony wysiłek będzie sukces Twojego zespołu w osiąganiu celów biznesowych Twojej firmy.

Kseniya Vigandt
Head of Marketing Team

Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.