Luxoft Training jest dostawcą usług edukacyjnych IIBA

Luxoft Training jest dostawcą usług edukacyjnych IIBA

Od ponad 10 lat Luxoft Training oferuje profesjonalistom narzędzia i możliwości maksymalizacji ich wydajności jako analityków biznesowych lub rozpoczęcia kariery w tej dziedzinie.
22 lut 2019 1250
Od ponad 10 lat Luxoft Training oferuje profesjonalistom narzędzia i możliwości maksymalizacji ich wydajności jako analityków biznesowych lub rozpoczęcia kariery w tej dziedzinie.

Poprzez nowatorskie szkolenia i doświadczonych facylitatorów, nasi uczestnicy poznają i ćwiczą narzędzia oraz umiejętności analizy biznesowej. Status IIBA Endorsed Education Provider jest dowodem na to, że oferowane przez nas kursy i treści są oparte na najnowszych trendach w dziedzinie analizy biznesowej i są dostosowane do wyzwań, z jakimi zmagają się analitycy biznesowi każdego dnia.

Ponadto dzięki statusowi IIBA, osoby biorące udział w naszych szkoleniach mogą uzyskać niezbędne PDH (ang. Personal Development Hours), które pozwalają im uzyskać certyfikat IIBA.

     

Kurs 

 
    

Opis

    
     

Liczba godzin

    
     
Wstęp do Analizy Biznesowej

Przestudiowanie podstaw analizy biznesowej zgodnie z podręcznikiem BABOK Guide 3.0  
     

8

     
BABOK: Analiza biznesowa. Planowanie i monitoring


Podczas szkolenia omawiane są szczegółowo zadania związane z:

  • wyborem podejścia do analizy biznesowej dla projektu
  • definiowaniem wymaganych działań i szacowaniem ich złożoności
  • identyfikowaniem interesariuszy i planowaniem ich zaangażowania
  • zarządzaniem wymaganiami planowania
  • znajdowaniem możliwości poprawy wydajności analityków biznesowych

     

8

         
BABOK: Identyfikacja i współpraca

 
Szkolenie koncentruje się na takich zadaniach jak: pozyskiwanie, dokumentowanie i przekazywanie informacji dotyczących analizy biznesowej oraz jak współpracować z interesariuszami podczas przygotowywania się do ujawnienia i zatwierdzania jej wyników.

           

16

     
BABOK: Zarządzanie cyklem życia wymagań

Omawiamy zadania z odwzorowywania i utrzymywania wymagań, jak również z ustalania priorytetów, zatwierdzania i ponownego wykorzystywania.      

8

     
Analiza wymagań i projektowanie rozwiązania

Zmierzenie się ze złozonymi zadaniami wykonywanymi w pracy analityków biznesowych podczas analizy wymagań i projektowania rozwiązania.      

16

     
Ocena rozwiązań


Zakres wiedzy z Oceny Rozwiązań obejmuje zadania, które analitycy biznesowi wykonują w celu oszacowania wyników oraz wartości dostarczanych dzięki rozwiązaniom używanym przez przedsiębiorstwo. Dodatkowo obejmuje zadania, w których zalecają jak usunąć wszelkie bariery lub ograniczenia, które mogą uniemożliwiać pełne wykorzystanie wartości.

     

8

   

Luxoft Training Endorsed Education Provider IIBA.jpg


Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.