SAFe. "Flow" Epics i Epic Ownerów

SAFe. "Flow" Epics i Epic Ownerów

Teraz, gdy nie rozmawiamy już więcej o zarządzaniu projektami, planowaniu wieloletnim, strukturach podziału pracy, ustalonych planach, ustalonym zakresie i tak dalej, to w jaki sposób wdrażane są duże inicjatywy i kto dba o ich cykl życia?
17 lut 2020 1053
Teraz, gdy nie rozmawiamy już więcej o zarządzaniu projektami, planowaniu wieloletnim, strukturach podziału pracy, ustalonych planach, ustalonym zakresie i tak dalej, to w jaki sposób wdrażane są duże inicjatywy i kto dba o ich cykl życia?

Kiedy myślisz o procesach Agile, możesz pomyśleć, że nie można ich zastosować do dużych firm o dużych potrzebach - wdrożonych pod względem ilości pracy, kosztów i zasobów. To trzeci temat w naszej serii artykułów SAFe.

Tak jak mówiliśmy we wcześniejszej sekcji, w SAFe istnieje wiele dostępnych konfiguracji. Jedną z nich jest konfiguracja Portfolio, skierowana do organizacji, które dostarczają klientom portfolio rozwiązań i / lub usług. W najwyższej warstwie tej konfiguracji, zwanej "Portfolio layer", struktura opisuje zestaw artefaktów o nazwie Epics, a rola, która nimi zarządza przez ich całe życie, nazywa się Epic Owner. Obejmuje również narzędzia i procesy, których można użyć.

Epics zostały zaprojektowane specjalnie, aby wyrazić te wielkie inicjatywy wymagające ogromnych inwestycji w ich wdrożenie. Można je podzielić na Epics "funkcjonalne" i "włączające", w zależności od tego, czy bezpośrednio dostarczają nowe funkcje, czy tylko przygotowują grunt pod przyszłe funkcjonalności. Epics mogą dotyczyć tylko jednego z produktów portfolio lub zestawu produktów.

Definicja Epic zawiera wszystkie szczegóły potrzebne do wsparcia realizacji tego konkretnego pomysłu. Epic zawiera Lean Business Case, który zawiera pragmatycznie wybraną ilość informacji potrzebnych do wsparcia jego wdrożenia. Bardzo ważna sekcja opisuje minimalny zestaw funkcji, które po wdrożeniu będą tworzyły MVP (minimalny opłacalny produkt).

Strukturyzacja Epics poprzez Portfolio Kanban.jpg

Strukturyzacja Epics poprzez Portfolio Kanban


Tablica Kanban służy do ustrukturyzowania wszystkich kroków potrzebnych do zdefiniowania i wdrożenia Epics. Kroki takie jak analiza, ustalanie priorytetów, szacowanie, podejmowanie decyzji o rozpoczęciu / nieprzeprowadzeniu, planowanie, prognozowanie, realizacja i wdrożenie. Jest to bardzo dobrze znane narzędzie Agile, które w tym przypadku nazywa się Portfolio Kanban. Korzystanie z planszy Kanban ma wiele zalet:

  • Sprawia, że cała praca jest widoczna
  • Zapewnia kontekst dla podejmowania decyzji gospodarczych
  • Łączy wszystkie perspektywy w jednym miejscu
  • Zapewnia wsparcie dla tworzenia stałego i trwałego przepływu wartości, na przykład przy użyciu limitów WIP (ang. work in progress)
  • Zapewnia dużą przejrzystość w całym procesie
  • Wspiera ciągłe doskonalenie

Epic Owner to raczej rola niż opis stanowiska, zajmujący się Epic ewolucją na różnych etapach jej istnienia, wzorowany na zarządzie Portfolio Kanban. W pierwszej połowie tablicy Epic Owner kieruje definicją, analizą, tworzeniem Lean Business Case, szacowaniem, ustalaniem priorytetów i tak dalej.

Działania te przygotowują Epic na chwilę decyzyjną Go / No-Go, kiedy Epic Owner będzie musiał przedstawić wyniki tej pracy przed grupą LPM, aby uzyskać zielone światło do wdrożenia. Podczas drugiej części istnienia Epic, Epic Owner będzie pasterzem wdrażania i będzie bardziej przypominał interesariusza programu lub programów pracujących nad implementacją funkcji Epic.

Na etapie wdrażania zalecanym podejściem jest Lean Startup Cycle, zapożyczony z dobrze znanej książki Erica Riesa. Jego główne kroki to:

  • Zbuduj MVP
  • Sprawdź hipotezę korzyści
  • W przypadku zatwierdzenia kontynuuj wdrożenie, dodając nowe funkcje
  • Jeśli nie zostanie zatwierdzona, to "pivot bez litości"

Nawet jeśli będą kontynuować pracę nad nowymi funkcjami, przejdą one do procesu ustalania priorytetów wraz ze wszystkimi pozostałymi funkcjami dla wszystkich pozostałych wdrażanych eposów. Oznacza to, że w większości przypadków epopeja nie będzie "ukończona", a raczej "wystarczająco dobra". Świadczy to o tym, że nawet przy wdrażaniu tych wielkich pomysłów proces jest "twardy", pragmatyczny i zwinny, ukierunkowany na osiągnięcie najlepszych rezultatów ekonomicznych dla całej organizacji.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem SAFe w swojej organizacji? Sprawdź naszą ofertę szkoleniową SAFe.


Iulian Velea
Technical Project Manager | Certified SAFe® Program Consultant (SPC4)


Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.