SAFe. Wartości i korzyści.

SAFe. Wartości i korzyści.

Za każdym razem, gdy słyszysz dyskusję na temat procesów dostarczania Agile, słyszysz także o zasadach i wartościach. Część tych wartości można faktycznie postrzegać jako korzyści osiągnięte, gdy implementacja frameworku działa, a nie jak coś narzuconego od początku i wymuszonego z zewnątrz. Lista takich korzyści w SAFe wygląda następująco.
11 maj 2020 1018
Za każdym razem, gdy słyszysz dyskusję na temat procesów dostarczania Agile, słyszysz także o zasadach i wartościach. Część tych wartości można faktycznie postrzegać jako korzyści osiągnięte, gdy implementacja frameworku działa, a nie jak coś narzuconego od początku i wymuszonego z zewnątrz. Lista takich korzyści w SAFe wygląda następująco:

Wbudowana jakość

Troska poparta ciągłą uwagą i inwestycjami w utrzymanie solidnych technicznych podstaw rozwiązania. Osiągnięte dzięki wdrożeniu "rurociągu" ciągłej dostawy. Inwestując rzeczywistą moc w Technical Enablers, wraz z przyjęciem kultury DevOps i praktyk XP, takich jak jakość kodu, praca w parach, refaktoryzacja, TDD itp. Wszystkie one są mocno podkreślone i zalecane w SAFe.


Czas realizacji

Skrócenie czasu między otrzymaniem żądania a dostarczeniem implementacji jest głęboko osadzone we wszystkich procesach i praktykach dla każdej warstwy SAFe. Jest to wspierane na przykład przez przyjęcie idei "wbudowanej jakości", przez ciągłe ustalanie priorytetów prac wykonywanych przez PM i PO. Przez wysiłek ciągłego doskonalenia, eliminując opóźnienia z "rurociągu", zastosowane narzędzia, takie jak tablice Kanban, wykorzystanie zwinnych wskaźników, ceremonie, bardzo pomagają w osiągnięciu najlepszego zrównoważonego czasu realizacji dla organizacji.

SAFe Wartosci i korzysci.jpg

Ciągły przepływ

Posiadanie działającej implementacji ciągłego "rurociągu" dostaw gwarantuje przewidywalny i stały przepływ wartości, zmniejszając wiele presji ze strony klientów pod względem zakresu i terminów dostaw. Przepływ ten jest również stale monitorowany i mierzony, a wszelkie zidentyfikowane problemy są agresywnie usuwane.


Optymalna wydajność ekonomiczna

Zdefiniowanie i udostępnienie wszystkim framworku do podejmowania decyzji i próba decentralizacji większości decyzji, proces ciągłego ustalania priorytetów na wszystkich poziomach, od Epics po User Stories zapewnia, że w większości przypadków wynik ekonomiczny jest optymalny. Zalecana technika ustalania priorytetów nazywa się WSJF (ang. weighted shortest job first), która wykorzystuje Cost of Delay jako główny czynnik determinujący, w przeciwieństwie do ustalania priorytetów innych niż ekonomiczne w oparciu o zatopione koszty, najlepiej opłacaną osobę, najgłośniejszą osobę lub inne nieistotne czynniki. Dużą zmianą jest przejście z rachunkowości tradycyjnej na rachunkowość innowacyjną opartą na wiodących wskaźnikach, które spoglądają w przyszłość, próbując przewidzieć wyniki ekonomiczne innowacji wprowadzanych w teraźniejszości, aby wyprzedzić konkurencję.

Przejrzystość i dostosowanie

Przejrzystość każdej istotnej informacji jest całkowicie wspierana w obu kierunkach, od biznesu do zespołów i na odwrót, poprzez sposób myślenia, praktyki i procesy. Wszystko jest komunikowane otwarcie, wszystko zasługuje na wyzwanie, a rozbieżne opinie są zachęcane do lepszego wyniku. Zapewnia to, że przede wszystkim kierunek, wizja, plan działania i strategia są jasne dla wszystkich i nie ma prawdziwej wymówki dla ludzi, aby się do nich nie dostosować.

Chcesz wdrożyć SAFe w swojej organizacji? Sprawdź naszą ofertę szkoleniową SAFe.

Iulian Velea 
Technical Project Manager | Certified SAFe Program Consultant (SPC4)


Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.