Spring JDBC Development - Uzycie Spring

Spring JDBC Development - Uzycie Spring

W naszym pierwszym artykule rozmawialiśmy o tym, jak napisać DAO przy pomocy Spring. Kontytuujmy.
13 kwi 2018 2068
W naszym pierwszym artykule rozmawialiśmy o tym, jak napisać DAO przy pomocy Spring. Kontytuujmy.

Obecnie przy użyciu Spring JDBC, kod może wyglądać tak:

Spring_JDBC.png

JdbcTemplate jest główną klasą wspierającą pracę z JDBC od Spring. Używając jej, nie musimy otwierać/zamykać połączeń ani obsługiwać wyjątków. JdbcTemplate jest skonfigurowana w application-context.xml.

JdbcTemplate.png

Dzięki wsparciu Spring, praca, którą trzeba wykonać, jest znacznie prostsza, należy tylko:

 • Określić polecenie
 • Wykonać pracę dla każdej iteracji

Jak wspomniano, JdbcTemplate jest klasą centralną w pakiecie org.springframework.jdbc.core, mającą następujące cele:

 • Wykonanie zapytań SQL
 • Iterację wyników
 • Przechwycenie wyjątków JDBC

Niezbędnymi parametrami podczas wykonywania zapytania SQL są:

 • DataSource
 • RowMapper
 • Wiersz zapytania SQL

RowMapper mapuje dane z bazy danych na model obiektowy. Jego zadaniem jest synchronizacja warstwy obiektów biznesowych i warstwy trwałości.

RowMapper.png


Przy użyciu RowMapper, kod będzie wyglądał nastepująco:

RowMapper_1.png

Wnioski

W artykule przedstawiono na przykładach zalety korzystania ze Spring JDBC w porównaniu do prostego JDBC. Klasy związane z budowaniem aplikacji Spring JDBC to:

 • javax.sql.DataSource - kontroluje połączenia z bazą danych
 • JdbcTemplate - klasa centralna, która kontroluje wykonywanie zapytań
 • RowMapper - klasa kontrolująca mapowanie każdego wiersza zapytania

Chcesz poprawić swoje umiejętności w zakresie programowania Spring? Sprawdź nasze szkolenia: Tworzenie aplikacji w Spring FrameworkSpring Core i Spring Databases

Catalin Tudose
Java and Web Technologies Expert

Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.