Uczestnicy i klienci procesu testowania

Uczestnicy i klienci procesu testowania

W niniejszym artykule przyjżymy się, kto jest potencjalnym uczestnikiem, a kto nabywcą w procesie testowania. W tym celu trzeba odpowiedzieć na następujące pytania:
2 paź 2017 2067
W niniejszym artykule przyjżymy się, kto jest potencjalnym uczestnikiem, a kto nabywcą w procesie testowania. W tym celu trzeba odpowiedzieć na następujące pytania:

 • W jaki sposób, na którym etapie i z kim współpracuje zespół testowy w procesie tworzenia oprogramowania?
 • Jakich rezultatów oczekują poszczególni uczestnicy procesu wytwórczego od zespołu QA i w jaki sposób to osiągnąć?
Nie będziemy skupiać się na wyborze konkretnej metodologii, ponieważ nie jest to tak ważne (a przynajmniej nie jest priorytetem) w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania. Może to być process Waterfall z wydzielonym zespołem testowym, albo Agile ze wspólnym Development Team. Na początku należy skupić się na właściwej realizacji samej funcji zapewnienia jakości. A żeby efektywnie ją wypełnić, zespół testowy powinien znać wszystkich uczestników, rozumieć ich oczekiwania i w jaki sposób efektywnie z nimi pracować.

Czym jest jakość?

W celu zapoznania się ze wszystkimi oczekiwaniami i wymaganiani co do zespołu testowego i jakości produktu, proponuję zrobić krok do tyłu i przyjżeć się samemu pojęciu jakości.

Czym jest jakość? Co można nazwać wysoką jakością? Jakie mamy oczekiwania do wysokojakościowego produktu? Co odróżnia produkt wysokiej jakości od produktu niskiej jakości?

 • Jakość jest bardzo subiektywnym pojęciem. Każdy ma swoją własną definicję jakości, swój własny opis wysokojakościowego produktu.
 • Każdy człowiek może uważać ten lub inny przedmiot lub produkt za jakościowy lub niejakościowy, w zależności od swoich potrzeb, wartości i priorytetów. Ta sama rzecz może być jednocześnie uważana za wysokojakościową dla jednej osoby, jak i niskojakościową dla drugiej.
Podsumowując, można uzyskać następującą definicję: jakość to po pierwsze spełnienie oczekiwań. Innymi słowy, to subiektywna ocena, która zależy od tego, kto ją wystawia.

Jakie można wyciągnąć z tego wnioski? Aby osiągnąć wysoką ocenę jakości, trzeba wiedzieć, kto i na podstawie czego wystawia daną ocenę. Tym samym, jeśli chcemy uzyskać jakościowy produkt oprogramowania, to musimy zrozumieć oczekiwania wszystkich uczestników zaangażowanych w wytworzenie i eksploatację danego produktu. Trzeba umieć wspólnie pracować ze wszystkimi uczestnikami i na każdym z etapów procesu wytwórczego.

Jakie są oczekiwania w stosunku do jakości oprogramowania?

Zrozumienie jakości oprogramowania może różnić się między uczestnikami procesu wytwórczego. To samo dotyczy oczekiwań wzgędem zespołu testowego procesu kontroli jakości (QA). Spójrzmy na wszystkie przedstawione wymagania w formie tabeli.

Uczestnicy procesu wytwórczego oprogramowania

Oczekiwania względem oprogramowania wysokiej jakości  

Oczekiwania względem QA

Klienci biznesowi
 • Korzyści dla biznesu, szybki zwrot inwestycji
 • Sukces na rynku, możliwości dla rozwoju
Potwierdzenie wydajności wszystkich nowych funkcji i produktów
Sprawdzenie procesów biznesowych
Analitycy, architekci
 • Przejrzystość logiki
 • Skalowalność rozwiązań
Kontrola całokształtu realizacji logiki funkcjonalności, obiektów i metod współdziałania
Deweloperzy
 • Precyzyjne wymagania 
 • Jakość kodu 
 • Aktualność stosu technologii
 • Sprawdzenie zgodności kodu zgodnie z wymaganiami
Zewnętrzne zespoły IT
 • Niezawodność integracji
 • Wsparcie systemu
 • Wykazanie wzajemnego wpływu systemów i sprawdzenie punktu integracji 
Użytkownicy

 • Wygodne, intuicyjne interfejsy, wysoka wydajność

 • Znajome funkcje i nienaruszone interfejsy

 • Potwierdzenie tego, że nowa funkcjonalność pozwala rozwiązywać rzeczywiste zadania
Wsparcie

 • Bez usterek i awarii
 • Precyzyjne instrukcje dot. instalacji i konfiguracji
 • Dostateczna wydajność serwerów

 • Gwarancja tego, że nowe oprogramowanie nie zawiesi obecnie pracującego

Na których etapach procesu wytwórczego oprogramowania dołączają się testerzy?

Krótka odpowiedź - na wszystkich. Jak już zostało wyjaśnione, zespół testowy współpracuje ze wszystkimi uczestnikami podczas procesu wytwórczego oprogramowania. Jeśli w ramach procesu można wydzielić oddzielne etapy, testerzy są zaangażowani w każdy z etapów.

Rozbicie procesu na różne etapy niekoniecznie oznacza Waterfall. Także w granicach procesu wytwórczego Agile można wydzielić różne rodzaje zadań: analiza i dyskusja o historiach użytkowników, konfiguracja środowiska, debugowanie software'u, demo, przyjęcie funkcjonalności itd.

W procesie wytwórczym oprogramowania można zidentyfikować następujące rodzaje aktywności związane z QA:

procesu-testowania.PNG

Dane rodzaje aktywności będą dostępne zarówno w kaskadowym, jak i iteratywnym procesie wytwórczym:

 • W Waterfall będą to oddzielne etapy/fazy procesu wytwórczego
 • W Agile mogą to być różnorodne aktywności w obrębie jednej iteracji
W następnej części artykułu przyjrzymy się jak QA jest związane z innymi uczestnikami, zaangażowanymi podczas procesu wytwórczego oprogramowania.

Pavel Novikov 
Program Manager

Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.