Uczestnicy i klienci procesu testowania, część 2

Uczestnicy i klienci procesu testowania, część 2

W pierwszej części artykułu przyjrzeliśmy się różnym uczestnikom zaangażowanym podczas procesu testowania, a także ich punktom widzenia na koncepcję jakości. W niniejszej części przyjrzymy się, w jaki sposób kontrola jakości wpływa na innych uczestników procesu wytwórczego.
10 paź 2017 2312
W pierwszej części artykułu przyjrzeliśmy się różnym uczestnikom zaangażowanym podczas procesu testowania, a także ich punktom widzenia na koncepcję jakości. W niniejszej części przyjrzymy się, w jaki sposób kontrola jakości wpływa na innych uczestników procesu wytwórczego.

Na każdym etapie, przy pracy z dowolnym rodzajem zadania dobrze używa odpowiednich metod współdziałania z uczestnikami procesu wytwórczego. Efektywne będzie przeplatanie i/albo łączenie różnych podejść i praktyk. Pozwoli to na realizację oczekiwań uczestników w odniesieniu do jakości oprogramowania i pracy zespołu testowego.
Przyjrzyjmy się krok po kroku, w jaki sposób można zorganizować interakcję między zespołem testowym i pozostałymi uczestnikami procesu.

QA w ramach analizy i opracowania wymagań:

Klienci i analitycy biznesowi:
 • Omówienie testów end-to-end i procesu biznesowego
Analitycy i deweloperzy:
 • Sprawdzenie list kontrolnych, przygotowanych przez testerów
 • Zaprojektowanie modelu testowego i strategii testowania
 • Wspólna ewaluacja i planowanie zadań
Zewnętrzne zespoły IT:
 • Wyjaśnienie zależności integracyjnych między systemami
 • Planowanie wspólnego użycia środowiska testowego
Zespół wsparcia środowisk testowych
 • Omówienie wymagań względem środowisk testowych: konfiguracja, dane, wydajność
 • Planowanie prac ze środowiskiem testowym: terminy, prawa dostępu

Uczestnicy i klienci procesu testowania, czesc 2.jpg


QA w procesie wytwórczym i debugowaniu:

Klienci i analitycy biznesowi:
 • Demonstracja nowych funkcji
 • Uaktualnienie priorytetów w trakcie procesu wytwórczego
Analitycy i deweloperzy:
 • Omówienie i formowanie wariantów danych dla testowania
 • Przegląd i testowanie dokumentacji: zadania techniczne, instrukcje użytkownika, pomoc itd.
 • Analiza błędów, wykrytych w procesie debugowania procesu wytwórczego
Zewnętrzne zespoły IT:
 • Uzyskanie danych i warunków, potrzebnych do sprawdzenia punktów integracji
 • Konfiguracja i testowanie integracji przy użyciu "stubs"
Zespół wsparcia środowisk testowych/produkcyjnych:
 • Instalacja oprogramowania w środowisku testowym i konfiguracja integracji z systemami zewnętrznymi
 • Opracowanie i sprawdzenie instrukcji instalacji dla środowiska testowego
 • Planowanie przygotowań do wstępnej oceny środowiska (dostępy, role, dane) dla integracji i przyjęcia

QA podczas sprawdzenia integracji i UAT:

Klienci i użytkownicy:
 • Organizacja testowania odbiorczego UAT (User Acceptance Testing)
 • Odtworzenie i analiza błędów, znalezionych podczas UAT
 • Uzyskanie informacji zwrotnej na podstawie wyników testowania odbiorczego
Analitycy i deweloperzy:
 • Przygotowanie danych dla testowania end-to-end
 • Analiza i usunięcie błędów integracji
Zewnętrzne zespoły IT:
 • Wykonanie wspólnego testu end-to-end
Zespół wsparcia środowisk testowych/produkcyjnych:
 • Instalacja oprogramowania w środowisku wstępnym
 • Opracowanie i sprawdzenie instrukcji instalacji dla środowiska produkcyjnego
 • Konfiguracja integracji z systemami powiązanymi
 • Sprawdzenie wydajności oprogramowania / funkcjonalności w środowisku wstępnym

QA na etapie pre-release i uruchomienia:

Klienci i użytkownicy:
 • Uczestnictwo w projekcie pilotowym (w razie konieczności)
Analitycy i deweloperzy:
 • Przygotowanie instrukcji instalacji dla środowiska produkcyjnego
Zewnętrzne zespoły IT:
 • Uczestnictwo w testowaniu end-to-end przez DryRun
Zespół wsparcia środowisk produkcyjnych:
 • Przeprowadzenie testowania DryRun i kontrolnego testowania Smoke w środowisku wstępnym
 • Zapewnienie wsparcia procesu instalacji podczas DryRun i głównego releasu

QA w ramach wsparcia oprogramowania w środowisku produkcyjnym:

Klienci i użytkownicy:
 • Uzyskanie i analiza informacji zwrotnej na podstawie wyników releasu i eksploatacji oprogramowania
 • Poprawienie instrukcji użytkowników
Analitycy i deweloperzy:
 • Odtworzenie, analiza i poprawienie błędów w ramach wydanych funkcjonalności
 • Analiza i korekta incydentów "technicznych" uzyskanych od wsparcia
 • Ocena zespołu zgodnie z rezultatem releasu: wewnętrzna i zewnętrzna
Zewnętrzne zespoły IT:
 • Analiza i korekta incydentów integracyjnych
 • Dodanie do bazy wiedzy nowych informacji o integracji systemów
Wsparcie:
 • Praca nad błędami, przeprowadzenie analizy: process instalacji, wydajność po releasie, architektura oprogramowania
 • Dopracowanie instrukcji instalacji dla środowiska produkcyjnego
Pavel Novikov 
Program Manager

Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.