Zdobądź swój IIBA certyfikat z Luxoft Training!

Zdobądź swój IIBA certyfikat z Luxoft Training!

Luxoft Training Center otrzymał status Zatwierdzonego Dostawcy Edukacji (ang. Endorsed Education Provider - EEP) od Międzynarodowego Instytutu Analizy Biznesowej (ang. The International Institute of Business Analysis - IIBA).
28 sier 2018 3662
Luxoft Training Center otrzymał status Zatwierdzonego Dostawcy Edukacji (ang. Endorsed Education Provider - EEP) od Międzynarodowego Instytutu Analizy Biznesowej (ang. The International Institute of Business Analysis - IIBA).

Jako instytucja szkoleniowa z silnym nakierowaniem na sektor IT&C oraz na profesjonalistów w nim pracujących, zawsze robimy co w naszej mocy, aby upewnić się, że nasze kursy są nie tylko aktualne z najnowszymi trendami, ale również są zgodne z wytycznymi ustalonymi przez stowarzyszenia zawodowe.

The International Institute of Business Analysis (IIBA) to niezależne stowarzyszenie zawodowe non-profit, które koncentruje się na rozwojowej w dzisiejszych czasach dziedzinie analizy biznesowej. Stowarzyszenie zrzesza ponad 28 000 członków, posiada ponad 110 lokalnych oddziałów, a w tym ponad 220 to członkowie korporacji. Status EEP potwierdza, że dany dostawca szkoleń posiada kursy zgodne z Business Analysis Body of Knowledge lub BABOK  - globalny standard, który zapewnia najlepsze praktyki dla profesjonalistów w tej dziedzinie. Dzięki temu specjaliści, którzy chcą uzyskać jeden z czterech poziomów certyfikacji, mogą zdobyć niezbędne praktyki Profesjonalnego Rozwoju, biorąc udział w naszych szkoleniach.

Dla analityka biznesowego, profesjonalny certyfikat stanowi potwierdzenie wiedzy i doświadczenia oraz zwiększa możliwości zawodowe. Badania wykazały również, że analitycy biznesowi, którzy uzyskali certyfikat, zauważyli średnio o 16% wzrost ich wynagrodzenia.

Certyfikowani analitycy biznesowi mogą zaoferować firmom przewagę strategiczną na rynku, dzięki uporządkowanemu i efektywnemu podejściu, które maksymalizuje wartość dostarczaną interesariuszom. Ponadto, profesjonalna certyfikacja pomaga organizacjom w identyfikowaniu, zatrudnianiu i utrzymywaniu wykwalifikowanych analityków biznesowych oraz w zapewnieniu, że stosowane przez nich techniki analizy biznesowej są zgodne ze standardami branżowymi.

Jesteś zainteresowany rozpoczęciem procesu certyfikacji? Sprawdź nasze szkolenia z analizy biznesowej.

Kurs

Opis

Liczba godzinWstęp do Analizy Biznesowej 


Przestudiowanie podstaw analizy biznesowej zgodnie z podręcznikiem BABOK Guide 3.0

8


BABOK: Analiza biznesowa. Planowanie i monitoringg

Podczas szkolenia omawiane są szczegółowo zadania związane z: wyborem podejścia do analizy biznesowej dla projektu, definiowaniem wymaganych działań i szacowaniem ich złożoności, identyfikowaniem interesariuszy i planowaniem ich zaangażowania, zarządzaniem wymaganiami planowania, znajdowaniem możliwości poprawy wydajności analityków biznesowych.

8


BABOK: Identyfikacja i współpraca 

Szkolenie koncentruje się na takich zadaniach takich jak: pozyskiwanie, dokumentowanie i przekazywanie informacji dotyczących analizy biznesowej oraz jak współpracować z interesariuszami podczas przygotowywania się do ujawnienia i zatwierdzania jej wyników.

   

16


BABOK: Zarządzanie cyklem życia wymagań 

Omawiamy zadania z odwzorowywania i utrzymywania wymagań, jak również z ustalania priorytetów, zatwierdzania i ponownego wykorzystywania.        

8

 

Analiza wymagań i projektowanie rozwiązania
Zmierzenie się ze złozonymi zadaniami wykonywanymi w pracy analityków biznesowych podczas analizy wymagań i projektowania rozwiązania.
   

16


Ocena rozwiązań

Zakres wiedzy z Oceny Rozwiązań obejmuje zadania, które analitycy biznesowi wykonują w celu oszacowania wyników oraz wartości dostarczanych dzięki rozwiązaniom używanym przez przedsiębiorstwo. Dodatkowo obejmuje zadania, w których zalecają jak usunąć wszelkie bariery lub ograniczenia, które mogą uniemożliwiać pełne wykorzystanie wartości.

     

8

IIBA_certyfikat.jpg


Udostępnij

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you!
The form has been submitted successfully.