false

Polityka prywatności


Luxoft Holding, Inc, międzynarodowe przedsiębiorstwo produkujące oprogramowanie niestandardowe, jest administratorem danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem tej witryny (dostawca usług hostingowych: AWS; witryna jest zlokalizowana w Irlandii) i bezpośrednio lub pośrednio zbieranych na niej w inny sposób.

Nie podejmujemy świadomych prób uzyskania lub otrzymania informacji od osób niepełnoletnich poniżej 16-go roku życia.

Luxoft Holding, Inc i wszystkie jej spółki stowarzyszone (lista spółek Grupy Luxoft znajduje się tutaj), zwane dalej Grupą Luxoft, zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkownika. Wszelkie dane przekazane przez użytkownika traktujemy jako poufne i przetwarzamy wyłącznie te informacje, na których przetwarzanie pozwalają obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności opisuje zasady i praktyki Grupy Luxoft dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika i określa prawa do prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy stałą odpowiedzialność za prywatność danych osobowych, dlatego Informacja o polityce prywatności będzie regularnie aktualizowana, w razie wprowadzenia zmian w zakresie ochrony danych osobowych lub przyjęcia nowej polityki prywatności. W przypadku przetwarzania danych opartych na zgodzie (jak opisano poniżej), powiadomimy Cię o wszelkich zmianach i poprosimy o udzielenie dalszej zgody.

 

Inspektor ochrony danych

Grupa Luxoft ma swoją siedzibę główną w mieście Zug w Szwajcarii. Grupa Luxoft wyznaczyła wewnętrznego inspektora ochrony danych, który skontaktuje się z użytkownikiem w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad lub kwestii dotyczących danych osobowych. Adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych Grupy Luxoft to: GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com.

Sposoby gromadzenia i użycia (przetwarzania) danych osobowych

 1. Informacje podawane przez użytkownika:

Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy następujące rodzaje danych osobowych:

 

 • informacje o komputerze, wizytach na witrynie i jej wykorzystaniu (w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, źródło skierowania, długość wizyty, ilość wyświetleń stron, ścieżki nawigacji w witrynie);
 • informacje przekazywane przy składaniu CV (w tym dane kontaktowe);
 • informacje przekazywane w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i/lub newsletterów (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail);
 • informacje przekazywane podczas korzystania z usług lub zamawiania szkoleń lub informacje generowane w trakcie korzystania z tych usług (w tym czas, częstotliwość i schemat korzystania z usług);
 • informacje zawarte lub związane z każdym komunikatem, który do nas wysyłasz lub przesyłasz za pośrednictwem tej witryny internetowej (w tym korespondencja z nami, treści komunikacyjne i metadane związane z komunikacją);
 • informacje, które przekazujesz, aby uczestniczyć w wydarzeniach Grupy Luxoft, konferencjach na żywo lub konferencjach internetowych;
 • Twoje publikacje, blogi, wywiady, opinie, itp.;
 • wszelkie inne dane osobowe, które wysyłasz do nas dobrowolnie (np. dane osobowe kandydata do pracy, którego chcesz polecić).

 

Więcej informacji dotyczących gromadzonych danych i celu, w jakim są gromadzone można znaleźć w części czwartej niniejszej Informacji o polityce prywatności.

 

 1. Dane osobowe otrzymywane od osób trzecich

Czasami Grupa Luxoft otrzymuje dane osobowe od osób trzecich z całego świata. Może się tak zdarzyć, jesli publikujesz swoje CV na portalach ogłoszeniowych, jeśli ktoś polecił Twoją kandydaturę na potencjalne stanowisko, lub jeśli Twój pracodawca zgłosi Cię na szkolenie lub certyfikację w Luxoft.

 

 

 1. Co się stanie, jeśli odmówisz nam przekazania swoich danych osobowych

Korzystanie z tej witryny jest możliwe bez podawania nam danych osobowych ani bez wyrażania zgody przez użytkownika. Jeśli chcesz, możesz wprowadzić minimalną ilość informacji (imię oraz dane kontaktowe) do swojego profilu, a także możesz edytować swój profil w dowolnym momencie. Niektóre informacje osobowe są niezbędne, aby Grupa Luxoft mogła świadczyć zamówione lub zakupione przez Ciebie usługi, a także w celu uwierzytelnienia Twojej tożsamości. Możesz zarządzać swoimi subskrypcjami Grupy Luxoft oraz możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych.

 

Pamietaj, że jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych, najprawdopodobniej nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować i nie udostępnimy Ci usług opisanych poniżej.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przesyłane do nas za pośrednictwem tej witryny oraz dane osobowe otrzymane od Ciebie, otrzymywane za pośrednictwem osób trzecich lub pochodzące ze źródeł publicznych będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Informacji.

 

W zależności od charakteru relacji, które z Tobą utrzymujemy lub chcemy utrzymać, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne określone poniżej:

 

 • Komunikacja, w oparciu o uzasadniony interes Grupy Luxoft, 6. ust. 1. lit. f) RODO:
  • jeśli skontaktowałeś się z nami za pośrednictwem tej witryny lub w inny sposób, możemy przetworzyć Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, lokalizację i inne informacje, które nam przekazałeś, aby mieć możliwość udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, zorganizowania spotkania, kontaktu telefonicznego lub nawiązania komunikacji w inny sposób (proszę zauważyć, że komunikacja może zostać zarejestrowana i przechowywana przez przedstawiciela Grupy Luxoft, w korporacyjnym systemie Grupy Luxoft, jeśli wyraziłeś na to zgodę), jak również, aby umożliwić Ci publikowanie materiałów, wywiadów, opinii, komentarzy, blogów, podcastów, zdjęć i filmów, czy też zorganizować Twój interaktywny udział w naszych usługach, jeśli na taki udział się zdecydujesz.

 

 • Marketing i public relations, w oparciu o Twoją zgodę, 6. ust. 1. lit. a) RODO:
  • jeśli odwiedziłeś naszą witrynę, możemy przy pomocy plików cookie i plików web beacon przetworzyć Twój adres IP, położenie geograficzne, typ i wersję przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, źródło polecenia, długość wizyty, ilość wyświetleń stron, ścieżki nawigacji w witrynie, pliki dziennika, interakcje z treściami naszej witryny i reakcje na nasze kampanie online, dane automatycznie gromadzone na temat użytkownika lub urządzenia zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności, informacje podane za pośrednictwem formularzy w witrynie, zakupione usługi (wartość, data, rodzaj, szczegóły płatności), publicznie dostępne szczegóły dotyczące doświadczenia zawodowego użytkownika, źródła danych, oraz uwagi i komentarze potrzebne do przeprowadzenia badań marketingowych i analizy charakterystyki odwiedzających witrynę, oceny wpływu naszej komunikacji marketingowej i dostosowania jej do wykrytych tendencji, planowania przyszłych działań marketingowych, przygotowania analityki i profilowania w celu analizy biznesowej, personalizowania usług i komunikacji względem użytkownika, targetowania naszej reklamy, zapewnienia marketingu bezpośredniego tych samych, podobnych lub powiązanych produktów i usług, w tym także udostępnianie i marketing w ramach Grupy Luxoft.
  • jeśli jesteś naszym subskrybentem, otrzymujesz lub chciałbyś otrzymywać nasze materiały marketingowe, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, aby rozpowszechniać materiały reklamowe, informować o dodatkach i zmianach dotyczących naszych usług, personalizować tę witrynę i naszą komunikację marketingową, wysyłać powiadomienia e-mailem (np. o wolnych stanowiskach pracy lub organizowanych wydarzeniach), przesyłać nasze newslettery i czasopisma e-mailowe (w każdej chwili możesz nas poinformować o braku zainteresowania tymi materiałami), wysyłać komunikaty marketingowe dotyczące naszej działalności, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

 

 • Szkolenia i wydarzenia,

na podstawie zawartej umowy, art. 6. ust. 1. lit. b) RODO:

 • kupując kursy lub szkolenia za pośrednictwem tej witryny zgadzasz się zostać stroną Umowy, której warunki będą określone w umowie, ofercie lub innych dokumentach uzgodnionych między Tobą a Grupą Luxoft, w związku z takimi kursami lub szkoleniami. W takim przypadku, Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres, dane paszportowe, szczegóły płatności (jeśli osobiście dokonujesz płatności), dane o Twoim pracodawcy i stanowisku pracy (jeśli koszty pokrywa pracodawca), Twojej listy obecności, wyniku egzaminu, zostaną przekazane i przetworzone przez administratora danych – Luxoft Trading Center w następujących celach: zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą, zorganizowania spotkań i odbycia szkolenia, przeprowadzenia egzaminu, wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia, zaproszenia na przyszłe szkolenia i kursy.

Tutaj możesz zarządzać swoimi danymi w ramach osobistego konta.  

 

lub w oparciu o uzasadniony interes Grupy Luxoft, art. 6 ust. 1. lit. f) RODO:

 • jeśli uczestniczyłeś lub zamierzasz uczestniczyć w naszym wydarzeniu lub wziąć udział w naszej konferencji, możemy przetworzyć Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o Twoim stanowisku i pracodawcy, preferencje dotyczące komunikacji i zagadnień, specjalizację, doświadczenie zawodowe, płeć, rozmiar koszulki (w zakresie w jakim wyraziłeś na to zgodę), wyniki testu, zdjęcia i filmy (w zakresie dozwolonym przez prawo) z Tobą podczas wydarzenia Grupy Luxoft, w celu możliwości zaproszenia Cię i zorganizowania Twojego udziału w naszych obecnych i przyszłych wydarzeniach/konferencjach.

 

Prosimy pamiętać, że mamy prawo do publikacji zdjęć grupowych i filmów z naszych wydarzeń/konferencji na naszej witrynie, profilu w mediach społecznościowych lub innych kanałach, w celach marketingowych.

 

 • Rekrutacja, staż, skierowanie, relokacja

w oparciu o Twoją zgodę, art. 6. ust. 1. lit. a) RODO:

 • jeśli jesteś potencjalnym pracownikiem lub stażystą, możemy przetworzyć Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, Twoje CV i specjalizację, profile w mediach społecznościowych, datę urodzenia, przebieg edukacji, referencje, historię zatrudnienia, okres wypowiedzenia u obecnego pracodawcy, stopnie i umiejętności zawodowe, zainteresowania osobiste/zawodowe, umiejętności językowe, oczekiwania płacowe, interesy związane z przeniesieniem, status rodzinny (jeśli informacja jest wymagana), informację o obywatelstwie, certyfikaty, wyniki testowania, publicznie dostępne informacje zawodowe o Tobie, aby pomóc Ci w kontynuowaniu zatrudnienia, przyszłym zatrudnieniu lub stażu w Grupie Luxoft lub u jej klienta, jak również, aby umożliwić Ci ponowne złożenie aplikacji o pracę, złożenie aplikacji o pracę online lub złożenie aplikacji o pracę w inny sposób, za pośrednictwem tej witryny.

 

lub w oparciu o uzasadniony interes Grupy Luxoft, art. 6. ust. 1. lit. f) RODO:

 • w konkretnych przypadkach, wyłącznie na życzenie klienta, możemy przekazać Twoje CV potencjalnemu klientowi, w celu udzielenia gwarancji biznesowych, lub aktualnemu klientowi, aby potwierdzić wysoki poziom kwalifikacji naszych pracowników. W celu przestrzegania własnych zasad w zakresie zgodności procedur z obowiązującymi przepisami prawa, nasz klient może dokładniej sprawdzić Twoją biografię przed udzieleniem dostępu do chronionych danych i urządzeń. Z tego powodu możesz zostać poproszony o podanie bardziej szczegółowych informacji, na przykład numeru identyfikacji podatkowej, pozwolenia na pracę, obywatelstwa, zaświadczenia o niekaralności oraz innych, dodatkowych i bardziej szczegółowych informacji, pozwalających na ustalenie Twojej tożsamość, a wymaganych przez klienta, w celu umożliwienia dostępu do systemów i obiektów klienta.
 • jeśli starasz się o relokację, możemy przetworzyć Twoje imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, dane paszportowe, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zameldowania, zdjęcie, wizę, obywatelstwo, Twoje oczekiwania płacowe i Twoją ofertę, CV, dane członków rodziny, którzy przenoszą się z Tobą (jeśli dane są wymagane) oraz inne dane na żądanie organów administracji publicznej, w celu zorganizowania relokacji i zatrudnienia w jednym z krajów, w których prowadzimy działalność.

 

Na podstawie zawartej umowy, art. 6. ust. 1. lit. b) RODO:

 • jeśli chciałbyś skierować nas do innej osoby, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, musisz uzyskać zgodę tej osoby. Fakt uzyskania zgody będzie przez nas potwierdzony u polecanej osoby. Powienieneś przekazać polecanej osobie nastepujące powiadomienie i poprosić o wyraźną, możliwą do udowodnienia zgodę:

 

Proszę o wyrażenie zgody na przekazanie twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania, publicznie dostępne informacje zawodowe, referencje, okres wypowiedzenia u obecnego pracodawcy, oczekiwania płacowe, CV i specjalizacje, międzynarodowej grupie spółek , w celach przetwarzania tych danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko w Grupie Luxoft lub spółce klienta.

 

Administratorem systemu archiwizacji, w którym są przechowywane i przetwarzane dane osobowe, jest przedsiębiorstwo Luxoft Holding, Inc. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych administratora pod adresem GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com. Administrator danych traktuje dane osobowe jako poufne i przetwarza je wyłącznie zgodnie z Informacją o polityce prywatności i obowiązującymi przepisami prawa. Wewnętrzne działy Grupy Luxoft w krajach, w których Grupa Luxoft prowadzi działalność, będą miały dostęp do bazy kandydatów i będą przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celu zarządzania procesem rekrutacji na określone stanowisko pracy w Grupie Luxoft lub u klienta.

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przeniesione poza twoją jurysdykcję lub poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), do innych lokalizacji, w których Grupa Luxoft prowadzi działalność, o ile jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej. Proces przeniesienia danych podlega korporacyjnym standardowym, klauzulom umownym i wiążącym regułom korporacyjnym, przyjętym przez wszystkie spółki Grupy Luxoft. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony (lub do czasu cofnięcia zgody), chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej, lub gdy jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania danych.

 

Masz możliwość wglądu i edycji zgromadzonych przez Grupę Luxoft danych osobowych. Każdy może ograniczyć zgodę lub odmówić jej wyrażenia na wykorzystanie przez nas danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli użytkownik nie chce, byśmy wykorzystali przekazane nam informacje, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com z tematem "Don't use my data" (Nie przetwarzać moich danych osobowych”) z imieniem i nazwiskiem tej osoby w wiadomości.

Pamiętaj, że wykorzystamy podane przez Ciebie dane osobowe, w celu identyfikacji i przyznania bonusu za dokonanie polecenia kandydata (jeśli dotyczy).

 

 • Stosunki biznesowe, w oparciu o uzasadniony interes Grupy Luxoft, 6. ust. 1. lit. f) RODO:
  • jeśli jesteś przedstawicielem naszego obecnego/potencjalnego klienta, pośrednikiem, partnerem biznesowym lub inwestorem, możemy przetworzyć Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, aktualne i poprzednie stanowiska pracy, informacje o obecnych i poprzednich firmach reprezentowanych przez Ciebie, działania związane z procesem sprzedaży, dane o naszej komunikacji z Tobą, treści i wyniki tej komunikacji, nasze wewnętrzne adnotacje o Tobie, dane o Twoim stanowisku i publicznie dostępne informacje zawodowe o Tobie, w celu rozwoju i/lub utrzymania relacji biznesowych oraz komunikacji z Grupą Luxoft, nawiązania nowych stosunków biznesowych z reprezentowaną przez Ciebie firmą, dla zapewnienia Ci dostępu do statusu oraz szczegółowych informacji o naszych pracach i usługach, organizacji procesu zatwierdzania, przetwarzania i podpisywania umów, aktów, faktur i innych dokumentów związanych z realizacją umowy, w celu promowania naszych nowych produktów, prac i usług, potwierdzenia wysokiego poziomu naszych prac i usług, jak również, aby zaprosić Cię na spotkania, wydarzenia i organizować je w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami dotyczącymi obrotu gospodarczego i kontroli eksportu, standardami branżowymi, wymaganiami organów administracji publicznej i innymi wymogami związanymi z zapobieganiem korupcji, nadużyciom finansowym i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

 

 • Ład korporacyjny i relacje inwestorskie, na podstawie zobowiązań Grupy Luxoft, 6. ust. 1. lit. c) RODO:
  • jeśli jesteś obecnym/potencjalnym dyrektorem lub głównym menedżerem podmiotu prawnego Grupy Luxoft, możemy przetwarzać dane obejmujące: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, wewnętrzną przynależność, posiadane udziały, konflikty interesów, dane identyfikacyjne i paszportowe, obywatelstwo, dane bankowe, wynagrodzenie, szczegóły dotyczące podróży i kosztów reprezentacyjnych, w celu: organizacji Twojego udziału w spotkaniach korporacyjnych, wydarzeniach lub programach, organizacji podróży służbowych, wypłat wynagrodzenia, pokrycia wydatków, prowadzenia naszej dokumentacji korporacyjnej, udzielania obowiązkowych informacji organom administracji publicznej, realizacji zaleceń audytora, reprezentowania spółki i jej zarządu podczas procesu sprzedaży oraz w celu spełnienia innych zobowiązań prawnych. Możemy również udostępniać te informacje w ramach Grupy Luxoft, dostarczać niektóre z tych danych bankom, organom rejestrowym, notariuszom, agencjom płacowym i doradcom prawnym, w celu otwarcia korporacyjnego konta bankowego lub innych kont.
  • jeśli jesteś obecnym/potencjalnym udziałowcem lub podmiotem stowarzyszonym Grupy Luxoft, możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, konto udziałowe, rodzaj i liczbę posiadanych udziałów, liczbę głosów oraz dane osobowe Twojego przedstawiciela, aby zorganizować Twój udział w wydarzeniach i spotkaniach korporacyjnych, dostarczyć nasze materiały i raporty ze spotkań, zapewnić wsparcie w ekzekwowaniu Twoich praw udziałowca, ujawniać obowiązkowe informacje i raporty publiczne, wykonywać zlecenia audytora oraz inne zobowiązania prawne, w tym wymogi dotyczące przeciwdziałaniu prania pieniędzy (ujawnienie beneficjentów).

 

 • Bezpieczeństwo, w oparciu o uzasadniony interes Grupy Luxoft, 6. ust. 1. lit. f) RODO:
  • jeśli jesteś odwiedzającym tę witrynę, możemy przetwarzać przesłane przez Ciebie dane osobowe oraz dane automatycznie zbierane o Tobie lub Twoim urządzeniu, zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności, na przykład za pomocą plików cookie lub web beacons, w celu zapewnienia bezpieczeństwa tej witryny, zapobiegania oszustwom, ochrony praw i interesów Grupy Luxoft i stron trzecich, ochrony prawa własności intelektualnej. Informacje te mogą być ujawnione w celu przeprowadzenia dochodzenia lub postępowania prawnego.
  • jeśli jesteś gościem naszego biura, możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, dane identyfikacyjne, czas wejścia-wyjścia, czas spędzony w biurze, zapisy monitoringu i nazwisko osoby, która Cię zaprosiła, aby monitorować dostęp i zapewnić bezpieczeństwo w naszym biurze, zapobiec, wykryć i zbadać wszelkie przestępstwa, niewłaściwe postępowanie, incydenty lub wypadki. Informacje te mogą zostać ujawnione stronom trzecim w celach dochodzeniowych, sądowych lub ubezpieczeniowych.

 

 • Fuzje i przejęcia, proces integracyjny, w oparciu o uzasadniony interes Grupy Luxoft, 6. ust. 1. lit. f) RODO:
  • jeśli jesteś pracownikiem, kandydatem, menedżerem, udziałowcem, inwestorem, partnerem biznesowym firmy, którą zamierzamy kupić lub kupiliśmy, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych samych celach i na takiej samej podstawie prawnej, jak firma docelowa. Przekażemy Ci specjalne powiadomienie o prywatności lub poprosimy o wyrażenie zgody w razie potrzeby.

 

 • w innych celach, dla których udostępnimy Ci indywidualną Informację o polityce prywatności.

 

Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim lub innej stronie, w celu marketingu bezpośredniego.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będą przechowywane przez czas nieograniczony (lub do czasu cofnięcia zgody), chyba że przepisy prawa przewidują inaczej. W przypadku cofnięcia zgody przechowamy jedynie minimalne dane o Tobie (pełne imię i nazwisko, dane kontaktowe, nasze referencje i adnotacje), w zakresie uzasadnionym inną podstawą prawną, na przykład uzasadnionym interesem.

 

 1. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Grupa Luxoft jest międzynarodową grupą przedsiębiorstw. Informacje, które zbieramy o użytkowniku, będą przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i poza EOG, w zależności od celu przetwarzania. Grupa Luxoft dokłada wszelkich starań, aby zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych podczas międzynarodowego transferu danych, a także, aby korzystać z nich wyłącznie w ramach Twoich relacji z Grupą Luxoft i w związku zasadami opisanymi w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Grupa Luxoft minimalizuje również zagrożenia związane z prawami i wolnościami użytkownika, nie zbierając ani nie przechowując informacji poufnych o użytkowniku.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane między różnymi lokalizacjami Grupy Luxoft, o ile jest to niezbędne dla realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności oraz w ramach prawnie uzasadnionych interesów Grupy Luxoft. W każdym przypadku są one przetwarzane zgodnie z warunkami standardowych klauzul umownych i wiążących reguł korporacyjnych przyjętych przez wszystkie spółki Grupy Luxoft.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika niektórym z naszych klientów (w celu nawiązania współpracy lub w celu potwierdzenia wysokiego poziomu umiejętności członków naszego zespołu) audytorom, agencjom, organom nadzorczym lub innym zewnętrznym usługodawcom, jeśli jest to niezbędne w celu wywiązania się z naszych zobowiazań umownych. Wyraźnie wskażemy użytkownikowi każdego z odbiorców danych, jeśli odbiorca jest nam znany w momencie rozpoczęcia przetwarzania danych. 

 

Możemy także ujawnić dane osobowe użytkownika:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przygotowawczym;
 • w celu ustanowienia, wykonania lub ochrony naszych praw (w tym zapewnienia dostępu do informacji innym podmiotom, w celu zapobiegania nadużyciom).

 

 1. Prawa użytkownika

Ogólne przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych i inne przepisy państwowe dotyczące ochrony prywatności, zapewniają określone prawa osobom, których dane dotyczą.

 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych posiadanych przez Grupę Luxoft i do ich korygowania lub uzupełniania, jeśli są one nieścisłe. Użytkownik może zażądać usunięcia przez Grupę Luxoft tych danych lub zaprzestania ich przetwarzania, z pewnymi wyjątkami. Użytkownik może również poprosić, aby Grupa Luxoft zaprzestała wykorzystywania danych do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w razie wątpliwości prawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Grupę Luxoft. Gdy jest to technicznie wykonalne, Grupa Luxoft może, na życzenie użytkownika, odesłać dane osobowe użytkownikowi lub przekazać je bezpośrednio innemu administratorowi.

 

Jeśli dostęp do danych nie będzie możliwy w rozsądnym terminie, Grupa Luxoft poda datę dostarczenia informacji.

 

Użytkownik może również wystąpić o dodatkowe informacje na temat celu przetwarzania informacji, kategorii danych osobowych, listy osób spoza Grupy Luxoft, które mogły otrzymać dane osobowe od Grupy Luxoft, źródła informacji o danych oraz długości przechowywania danych.

 

Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com.

 

OSTRZEŻENIE! Należy rozważnie dochodzić swoich praw i pamiętać, że nadużycie praw może pociągać za sobą odpowiedzialność.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Grupę Luxoft na własnych serwerach oraz na serwerach podmiotów świadczących usługi zarządzania bazami danych w chmurze, z którymi współpracuje firma Luxoft.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, będą przechowywane przez czas nieograniczony (lub do czasu cofnięcia zgody), chyba, że ustalono inaczej, zgodnie z obowiązujacymi wymogami prawnymi i przy założeniu, że jest to niezbędne dla celu przetwarzania.

 

Jeśli nie uzyskaliśmy zgody na przetwarzanie danych lub zgoda została cofnięta, będziemy przechowywać tylko podstawowe dane o Tobie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, nasze referencje i adnotacje), do celów statystycznych lub sprawozdawczych lub w zakresie uzasadnionym inną podstawą prawną, na przykład naszym uzasadnionym interesem.

 

Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu, zachowujemy informacje i dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • jeśli informacje/dokumenty są istotne w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przygotowawczym;
 • w celu ustanowienia, wykonania lub ochrony naszych praw (w tym zapewnienia informacji innym podmiotom, w celu zapobiegania nadużyciom).

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych
 •  
 •  

Aby chronić prywatność danych osobowych i informacji umożliwiających identyfikację użytkownika przekazywanych za pośrednictwem tej witryny, zapewniamy fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa.

 

Na bieżąco aktualizujemy i testujemy naszą technologię zabezpieczeń. Udostępniamy dane osobowe użytkownika tylko tym pracownikom, którzy powinni mieć dostęp do tych informacji, aby zapewnić użytkownikowi świadczenia lub usługi. Ponadto, szkolimy naszych pracowników w zakresie konieczności przestrzegania zasad zachowania poufności oraz utrzymania prywatności i bezpieczeństwa informacji o użytkowniku.

 

Jeśli dojdzie do wycieku danych osobowych, zrobimy wszystko, aby go wyeliminować i ocenić poziom ryzyka związanego z wyciekiem, zgodnie z naszą polityką dotyczącą naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Jeśli okaże się, że wyciek może prowadzić do fizycznej, materialnej lub niemajątkowej szkody (na przykład dyskryminacji, kradzieży tożsamości, oszustwa lub straty finansowej), skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie, chyba, że prawo stanowi inaczej. Wszystkie nasze kroki zostaną podjęte przy pełnej współpracy z właściwym organem nadzorującym.

 

 1. Wniesienie poprawek
 •  
 •  

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Informację o polityce prywatności, publikując nową wersję na tej witrynie.

 

W związku z tym, że przepisy dotyczące prywatności, interpretacje prawne organów administracji publicznej, zalecenia organów właściwych w zakresie ochrony prywatności, ulegają nieustannej zmianie i aktualizacji, również będziemy wprowadzać zmiany do tekstu niniejszej Informacji o polityce prywatności oraz do Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Informacji o polityce prywatności i Regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia, poprzez zamieszczenie zaktualizowanych dokumentów na tej witrynie internetowej. Wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności będą publikowane na tej witrynie, abyś zawsze był poinformowany o naszych zasadach. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie zastępują wszystkie wcześniejsze informacje lub oświadczenia odnośnie naszych praktyk dotyczących zapewnienia prywatności oraz warunków korzystania z tej witryny. Dodatkowo, będziemy poniżej aktualizować datę dokonania ostatniej zmiany.

 

 1. Witryny osób trzecich
 •  
 •  

Niniejsza witryna internetowa może zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich i szczegółowe informacje na ich temat. Nie kontrolujemy polityki prywatności i procedur na witrynach osób trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

 

 1. Pliki cookie

Podobnie jak w przypadku większości innych witryn, niniejsza witryna zbiera określone informacje automatycznie i zapisuje je w plikach dziennika. Obejmuje to adresy IP (Internet Protocol), lokalizację geograficzną komputera lub urządzenia, typ przeglądarki, system operacyjny i inne informacje związane z odwiedzaniem tej witryny, na przykład przeglądane strony. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia tej witryny internetowej, co z kolei poprawia jakość obsługi naszych użytkowników. Adres IP użytkownika może być również używany do diagnozowania problemów z naszym serwerem, administrowania tej witryny, analizowania tendencji, śledzenia poruszania się użytkownika po witrynie i zbierania danych demograficznych, co pomoże nam zrozumieć preferencje użytkowników i ich potrzeby.

Ta strona wykorzystuje również pliki cookie i pliki web beacon.


Pliki cookie i web beacon

 •  
 •  

Pliki cookie to fragmenty danych, które witryna wysyła do przeglądarki użytkownika, w celu przechowywania danych. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

 

Pliki web beacon to przeźroczyste obrazy pikselowe, które służą do zbierania informacji o korzystaniu z witryny, odpowiedzi na wiadomości e-mail i śledzenia.

 

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery internetowe do identyfikacji użytkowników poruszających się po stronach witryny i identyfikacji użytkowników powracających do witryny.

 

Działania podjęte przez użytkownika, w tym wprowadzenie witryny internetowej za pośrednictwem przeglądarki, której ustawienia techniczne pozwalają na korzystanie z plików cookie, są równoznaczne ze zgodą użytkownika na używanie plików cookie przez nas. Tego rodzaju zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Pliki cookie można podzielić na “stałe” (persistent cookies) oraz “sesyjne” (session cookies). Stałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba, że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia. Natomiast, sesyjne pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

 

Użytkownik może zrezygnować z użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianego przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby umożliwić witrynie przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Grupa Luxoft posiada program do zarządzania bazami danych marketingowych, który wykorzystuje pliki cookie do analizy interakcji użytkowników z różnymi komunikatami marketingowymi, takimi jak e-maile marketingowe lub strona docelowa (landing page) oparta na marketingu. Ten plik cookie gromadzi dane osobowe, w tym nazwę użytkownika, odwiedzane strony, sposób uzyskania dostępu do witryny, zakupy użytkownika na stronie internetowej, itp. Informacje te są niezbędne, aby ocenić, czy nasze kampanie marketingowe są skuteczne. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę, aby wyłączyć te pliki cookie.

 

Stały plik cookie z funkcją automatycznego logowania jest również przechowywany po wybraniu opcji “zapamiętaj mnie” podczas logowania. Plik cookie z funkcją automatycznego logowania zostanie usunięty po wylogowaniu się.

 

Blokowanie plików cookie

 •  
 •  

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie, na przykład:

 

 • w przeglądarce Internet Explorer można zablokować pliki cookie, korzystając z ustawień zastępowania obsługi plików cookie dostępnych po kliknięciu “Narzędzia”, “Opcje internetowe”, “Prywatność”, a następnie “Zaawansowane”;
 • w przeglądarce Firefox można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając “Narzędzia”, “Opcje”, “Prywatność”, wybierając “Użyj niestandardowych ustawień dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”;
 • w przeglądarce Chrome można zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu “Dostosuj i kontroluj”, a następnie klikając “Ustawienia”, “Pokaż ustawienia zaawansowane” i “Ustawienia treści”, a następnie wybierając “Blokuj witryny od ustawień wszelkie dane” pod nagłówkiem „Ciasteczka”.
 • w przeglądarce Safari można zablokować cookie, klikając „Preferencje”, a następnie „Prywatność” i wybierając opcję „Zawsze blokuj”.

 

W zależności od wersji przeglądarki, której używasz, sposób blokowania może się nieco różnić. Jeśli okaże się, że powyższy opis nie pasuje do przeglądarki, spróbuj sprawdzić odpowiednie instrukcje online.

 

Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 

Usuwanie plików cookie

 •  
 •  

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na Twoim komputerze, na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer należy ręcznie usuwać pliki cookie (instrukcje na ten temat można znaleźć na stronie: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies);
 • w przeglądarce Firefox można usunąć pliki cookie, klikając “Narzędzia”, “Opcje” i “Prywatność”, a następnie wybierając “Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego, klikając “Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając “Usuń wszystkie pliki cookie”;
 • w przeglądarce Chrome można usunąć wszystkie pliki cookie, korzystając z menu “Dostosuj i steruj”, klikając “Ustawienia”, “Pokaż ustawienia zaawansowane” i “Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierając “Pliki cookie i inne dane witryny i wtyczek” przed kliknięciem “Wyczyść dane przeglądania”.

 

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność tej witryny internetowej.

 

 

 1. Bezpieczeństwo witryny

Żadne internetowe transmisje danych nie dają stuprocentowej pewności bezpieczeństwa. W związku z tym, nie możemy zapewnić ani zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa jakichkolwiek przekazanych nam informacji i należy mieć na uwadze, że wszelkie informacje przesyłane do Grupy Luxoft są przekazywane na ryzyko przekazującego dane. Jednakże, środki bezpieczeństwa stosowane przez Grupę Luxoft są zgodne z obecnie stosowanymi, najlepszymi praktykami ochrony witryn internetowych, poczty oraz list mailingowych. Środki te obejmują narzędzia techniczne, proceduralne, monitorujące i śledzące, które mają na celu zabezpieczenie danych przed niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, utratą, zmianą czy też zniszczeniem.

 

Zdajemy sobie sprawę, że może dojść do incydentów niewłaściwego użycia lub nieautoryzowanych wtargnięć programów, z czym spotyka się prawie każda witryna, usługa lub użytkownik. W takich przypadkach naszym zadaniem jest szybka reakcja, w celu eliminacji problemu, zapewnienia lub przywrócenia właściwej funkcjonalności i zminimalizowania wszelkich niedogodności dla naszych użytkowników. W razie potrzeby Grupa Luxoft powiadomi odpowiednie władze o incydentach związanych z niewłaściwym wykorzystaniem lub nieautoryzowanym wtargnięciem programu na witrynę internetową Grupy Luxoft.

 

 1. Pytania, wątpliwości, skargi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych osobowych, chcesz dowiedzieć się o swoich prawach, masz zastrzeżenia lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail do naszego Generalnego Inspektora Ochrony Danych na adres GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com.

 

Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystali informacje, które nam przekazałeś, przeslij nam
e-mail na adres
GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com z tematem "Don't use my data" („Nie przetwarzać moich danych osobowych”) wraz z imieniem i nazwiskiem w treści wiadomości.

 

Aby zaktualizować lub skorygować swoje dane osobowe, należy skontaktować się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres GlobalDataProtectionOffice@luxoft.com.

 

 

 

 

 

TEST
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.