Wstęp do analizy biznesowej

Wstęp do analizy biznesowej

Kurs jest przeznaczony zarówno dla początkujących analityków biznesowych, jak i dla innych specjalistów, którzy chcą zrozumieć podstawy analizy biznesowej.
Kod: REQ-050
Czas trwania: 8 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie bazuje na materiałach IIBA i jest poświęcone jednemu z obszarów wiedzy BABOK Guide 3.0, a mianowicie podstawom analizy biznesowej. Podczas szkolenia omawiane będą kluczowe pojęcia z obszaru analizy biznesowej oraz zasadnicze elementy profesji analityka biznesowego. Szkolenie przedstawia przegląd z zakresu zadań, technik i perspektyw dotyczących analizy biznesowej. Dodatkowo, podczas kursu zostaną przedstawione wymagania certyfikacji IIBA i metody przygotowania do egzaminu.

BABOK Guide to znany na całym świecie standard analizy biznesowej. Przewodnik podsumowuje doświadczenie najważniejszych analityków biznesowych z całego świata wraz z opisem 30 głównych zadań i 50 technik, które są szeroko stosowane w rozwiązywaniu tychże zadań.

Głównym wyzwaniem, przed którym stoi analityk biznesowy podczas samodzielnej lektury BABOK Guide jest sytuacja, kiedy w opisie typowych zadań z obszaru analizy biznesowej nie podaje się konkretnych przykładów wdrożenia. Zakłada się, że analitycy biznesowi są w stanie samodzielnie rozstrzygnąć te kwestie, bazując na swoim osobistym doświadczeniu i specyfice danego projektu. Poza tym, BABOK Guide podaje bardzo niewiele przykładów, które mogłyby pomóc analitykom biznesowym w konsolidacji wiedzy teoretycznej z codziennymi działaniami.

Celem niniejszego kursu jest rozwiązanie tej kwestii.Wyjaśnienie kluczowych pojęć z obszaru analizy biznesowej i przegląd treści BABOK Guide są dopełnione zapewnieniem uwag praktycznych, opartych na doświadczeniu instruktora i sprawdzonych rozwiązaniach. Uczestnicy wezmą także udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, które pomogą im pogłębić swoją wiedzę.

Plan szkolenia

Szkolenie zawiera następujące zagadnienia:

  • Podstawy profesji analityka biznesowego
  • Kluczowe pojęcia z obszaru analizy biznesowej
  • Rola i zadania analityka biznesowego
  • Techniki używane do wykonania zadania biznesowego
  • Zakres kompetencji analityka biznesowego
  • Perspektywy analizy biznesowej
  • Wymagania certyfikacyjne IIBA oraz metody przygotowania do egzaminu

Cele

Głównym celem kursu jest zapewnienie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstaw profesji analityka biznesowego i zrozumienie treści BABOK Guide 3.0, międzynarodowego standardu analizy biznesowej. Szkolenie pomaga w zrozumieniu specjalistycznej terminologii i jej właściwego użycia. Dodatkowo, kurs będzie przydatny dla tych, którzy chcą otrzymać certyfikację IIBA oraz zdobyć wiedzę na temat wymagań certyfikacyjnych i przygotowań do egzaminu.

Grupa docelowa

Kurs jest przeznaczony zarówno dla początkujących analityków biznesowych, jak i dla innych specjalistów, którzy chcą zrozumieć podstawy analizy biznesowej. Kurs może okazać się przydatny dla doświadczonych analityków w strukturyzacji ich wiedzy zgodnie z międzynarodowym standardem. Kurs jest szczególnie przydatny dla tych, którzy planują przejść certyfikację IIBA.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych. Dobra znajomość języka angielskiego (znajomość profesjonalnego słownictwa z zakresu IT oraz możliwość czytania literatury fachowej w języku angielskim) będzie dodatkową zaletą.

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 1100 zł
Bucharest 1100 zł
Kraków 1100 zł
Wroclaw 1100 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.