Architektura aplikacji chmurowych

Architektura aplikacji chmurowych

Zapoznaj się z omówieniem projektowania aplikacji w chmurze. Szkolenie obejmuje podstawowe zasady budowy systemów chmurowych oraz podstawowe bloki konstrukcyjne oferowane przez dostawców IaaS / PaaS / SaaS (a także metody i specyfikę korzystania z nich). Będziesz ćwiczyć budowanie sieci wirtualnej, zarys struktury aplikacji i tworzenie projektów zapewniających jakość atrybutów.
Kod: ARC-016
Czas trwania: 25 godzin

Opis szkolenia

Nasze szkolenie jest punktem wyjścia do nauki projektowania systemów chmurowych. Jego głównym celem jest wprowadzenie do specyfiki i wyzwań związanych z chmurą oraz sposobu korzystania z podstawowego zestawu narzędzi w chmurze. Zaczniemy od pochodzenia i typów chmury oraz przeglądu głównych technologii umożliwiających przetwarzanie w chmurze, a następnie przejdziemy do projektowania aplikacji w chmurze.

Przyjrzymy się tworzeniu wirtualnych sieci w chmurze, w których omówimy planowanie punktów obecności, organizację ruchu przychodzącego i wychodzącego oraz dostarczania treści. Dowiesz się, jak wdrożyć elementy funkcjonalne aplikacji - zarówno opcje serwerowe, jak i bezserwerowe. Przeanalizujemy możliwości pracy z trwałymi danymi, wybierając DBMS dla różnych przypadków i dokończymy wprowadzenie do bloków konstrukcyjnych aplikacji w chmurze (rozwiązując zadania integracyjne).

Omówimy również, jak badać i stosować główne taktyki, aby osiągnąć takie cechy systemu, jak skalowalność, wydajność, bezpieczeństwo i odporność na awarie. Automatyzacja jest niezwykle ważna dla wydajnego działania systemów chmurowych. Dostawcy IaaS / PaaS umożliwiają nam automatyczne udostępnianie i zarządzanie zasobami w chmurze, konfigurowanie monitorowania oraz reagowanie na zmiany i awarie w naszej aplikacji. Omówimy najważniejsze scenariusze automatyzacji.

Plan szkolenia

Podstawy przetwarzania w chmurze
 • Co to jest chmura i gdzie się znajduje?
 • Technologie umożliwiające przetwarzanie w chmurze
 • Rodzaje chmur
 • Nowe modele usług: IaaS, PaaS, SaaS
 • Gospodarka chmurowa

Zasady projektowania aplikacji chmurowych
 • Minimalna aplikacja w chmurze
 • Bloki konstrukcyjne aplikacji w chmurze
 • Rodzaje bloków: zasoby obliczeniowe, pamięć masowa, infrastruktura sieciowa, usługi zarządzane
 • Aplikacje natywne dla chmury
 • Wielodostępność
 • Wyzwania projektowe: komunikacja, skalowalność, obsługa stanu

Projektowanie granic aplikacji
 • Rodzaje ruchu, sieci wirtualne
 • Routing z i bez wirtualnych sieci w chmurze prywatnej
 • Regiony i punkty obecności
 • Obsługa żądań zewnętrznych: zawartość dynamiczna i statyczna
 • Obsługa zgłoszeń wewnętrznych
 • Modele płatności za ruch
 • Struktura rozliczeń

Projektowanie obliczeń
 • Serwery "klasyczne", serwery "elastyczne", środowiska wykonawcze aplikacji, konteneryzacja, obliczenia bezserwerowe
 • Główne wzorce: skalowalny monolith, aplikacja kompozytowa

Projektowanie trwałych magazynów danych
 • Podstawowe możliwości przechowywania: przechowywanie bloków, obiektów i plików
 • Kluczowe czynniki oceny metod przechowywania danych: data model, consistency, fault tolerance i availability, load
 • Dostępne opcje bazy danych: relacyjne, klucz-wartość, rodziny kolumn itp

Rozwiązywanie zadań koordynacyjnych i integracyjnych
 • Wyzwania zdalnej komunikacji
 • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna. Brokers, kolejki, Kafka, bramy API i Service Mesh

Automatyzacja
 • Przegląd możliwości automatyzacji w zakresie projektowania i operation
 • Wybór wskaźników

Adresowanie jakości systemu
 • Wydajność sieci, lokalność ruchu
 • Bezpieczeństwo, tolerancja błędów
 • Zapobieganie kaskadowym awariom

Metody projektowania aplikacji chmurowych
 • The Twelve-factor App, Well-Architected Framework

Cele

 • Zrozumienie przetwarzanie w chmurze, jej ekonomicznych podstawy i technologii
 • Nauczenie się, jak zaplanować wysokopoziomową strukturę aplikacji w chmurze (sieć, zasoby obliczeniowe i pamięć masową), znajdując równowagę między kosztami a czasem wdrożenia
 • Nauczenie się, jak budować niezawodne, elastyczne i skalowalne systemy
 • Identyfikacja potencjalnych bottlenecks i punktów awarii
 • Przygotowanie się na dalsze szkolenia specjalistyczne i pokrewne (systemy o dużym obciążeniu, Big Data, rozproszone bazy danych)

Grupa docelowa

 • Architekci oprogramowania
 • Projektanci systemów
 • Kierownicy techniczni / starsi programiści
 • Kierownicy projektów w chmurze
 • Analitycy biznesowi
 • Analitycy

Wymagania

 • Podstawy architektury aplikacji
 • Podstawowa wiedza o sieciach TCP / IP, zasady wirtualizacji

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 2640 zł
Bucharest 2640 zł
Kraków 2640 zł
Wroclaw 2640 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.