Architektura mikrousług

Architektura mikrousług

Wprowadzenie do głównych koncepcji architektury mikrousług (MSA). Koncentrujemy się na pojęciu architektury mikrousług w powiązaniu z "tradycyjnymi" metodami budowy systemu. Omawiamy wzorce architektury mikrousług, a także kwestie związane z wdrażaniem MSA i metody zapewniania wymaganych jakości.
Kod: ARC-015
Czas trwania: 24 godzin

Opis szkolenia

Architektura mikrousług (MSA) stała się ostatnio jednym z najpopularniejszych podejść architektonicznych, ponieważ zapewnia liczne korzyści na różnych etapach cyklu życia produktu. W szczególności MSA pozwala skrócić czas reakcji, jeśli chodzi o wymagania biznesowe.

Jednak w procesie rozwoju systemu MSA architekci stają przed wieloma wyzwaniami, które często zmuszają tych, którzy są nowicjuszami w tej dziedzinie, do wycofania się. Niektóre z nich to:

 • Błędy w dekompozycji, które mogą znacznie utrudnić rozwój
 • Spadek wydajności z powodu poważnych opóźnień w sieci
 • Rozproszone przechowywanie danych uniemożliwiające nam korzystanie ze spójności transakcyjnej
 • Duża liczba komponentów komunikujących się w sieci zmniejszająca niezawodność systemu
 • Trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa

Nie wspominając o tym, że testowanie i utrzymanie systemu rozproszonego wymaga dodatkowych wysiłków. To szkolenie pomoże Ci zrozumieć zalety i wady MSA, abyś mógł zdecydować o wykonalności korzystania z MSA w zależności od potrzeb biznesowych i możliwości zespołu.

Zajmiemy się najważniejszymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem architektury mikrousług i zapewniamy strategie, mechanizmy i wzorce ich rozwiązania. Przyjrzymy się także najpopularniejszym narzędziom (takim jak Kubernetes, Istio, Histryx, Kibana i wielu innym) używanym w architekturze mikrousług.

Plan szkolenia

a:2:{s:4:"TEXT";s:3484:"Style architektoniczne
 • Pojęcie monolith, SOA, MSA
 • Porównanie i wybór

Wzorce dekompozycji MSA
 • Optymalny rozmiar mikrousługi
 • Podział na usługi według możliwości biznesowych
 • Podział na usługi według dziedzin problemowych
 • Praktyki identyfikacji domen
 • Rozkład według aspektów technicznych i organizacyjnych

Organizacja rozwoju dla MSA
 • Organizacja zespołu dla MSA
 • Organizacja repozytorium kodu dla MSA

Integracja mikrousług
 • Wzorce komunikacji
 • Synchroniczne i asynchroniczne mechanizmy komunikacji
 • Orkiestracja i choreografia
 • Główne protokoły i technologie (REST, gRPC, GraphQL, Kafka, RabbitMQ itp.)
 • Komunikacja z systemami zewnętrznymi (API Gateway, BFF)
 • Systemy reaktywne
 • Architektury Event-driven
 • Segregacja command query

Obsługa danych w MSA
 • Wzorce obsługi danych
 • Pozyskiwanie zdarzeń
 • Dane referencyjne w MSA
 • Jedno źródło prawdy w MSA

Główne wzorce MSA
 • Modyfikowalność. Wysoka rozdzielczość problemu "sprzężenia”. Wersjonowanie interfejsów i zdarzeń. Rodzaje umów. Zmiana modelu wydarzenia. Zapytanie o wzorce organizacji. Microservice chassis, Service mesh
 • Skalowalność. Wzorce równoważenia obciążenia. Usługi i wzorce wyszukiwania
 • Wydajność. Wzorce wydajności w MSA (Bulkheads, Graceful Degradation, itp.)
 • Konsystencja. Problemy ze spójnością w MSA. Twierdzenie CAP. Rozwiązywanie problemów ze spójnością. Zatwierdzenia dwufazowe. Wzór SAGA. Zmniejszanie poziomu spójności
 • Niezawodność. Mechanizmy odporności na awarie. Circuit Breaker, Throttling, Dependent Timeouts i inne wzorce
 • Bezpieczeństwo. Mechanizmy bezpieczeństwa w MSA. Authentication. Authorization. Perimeter defense. Communication channel defense. Main protocols and patterns (OAUTH2, JWT, Gatekeeper, Valet Key, etc.)
 • Testowalność. Piramida testowa i kwadrant. Specyfika testowania mikrousług. Testów jednostkowych. Testy integracyjne. Testowanie komponentów. Testowanie E2E. Wzorce testowania MSA.
 • Łatwość maintenance. Obserwowalność. Wzorce obserwacji (śledzenie rozproszone, agregacja dzienników itp.). Monitorowanie i logowanie. Konfiguracja mikrousług. Eksternalizacja konfiguracji. Wsparcie systemowe
 • Wdrożenie mikrousług. Wzorzec potoku wdrażania. Wzorce wdrożeń. Korzystanie z Dockera i Kubernetes. Korzystanie z siatki ISTIO. Wdrażanie bezserwerowe. Strategie wdrożeniowe (niebiesko-zielone, kanarek itp.)
 • Strategie migracji z monolith do MSA. Strategie przechodzenia od monolith do mikrousług. Strangler monolith. Strangle patterns. Microservice link to monolith. Database migration
";s:4:"TYPE";s:4:"html";}

Cele

 • Przedstawienie przeglądu MSA i jego relacji z innymi architekturami systemów
 • Przedstawienie przeglądu projektowania systemów MSA
 • Ćwiczenie umiejętności projektowania systemów MSA.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z najpopularniejszymi wzorami MSA

Grupa docelowa

 • Architekci oprogramowania
 • Specjaliści DevOps
 • Główni programiści
 • Kierownicy ds. Rozwoju

Wymagania


Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 2640 zł
Bucharest 2640 zł
Kraków 2640 zł
Wroclaw 2640 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
ARC-015 +0+ARC-015104375

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.