Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego Oracle Java SE8 Programmer I (1Z0-808)

Szkolenie to przygotowuje do zdania egzaminu pierwszego poziomu Oracle Certified Associate (OCA) na Java SE8 (1Z0-808).
Kod: JVA-077
Czas trwania: 40 godzin

Opis szkolenia

Nasze szkolenie obejmuje wszystkie 9 grup pytań egzaminacyjnych (42 tematy) przedstawionych w zwięzłej, łatwej do zapamiętania formie. Przejdziesz przez kilka praktycznych ćwiczeń, po których będziesz mógł spokojnie pracować z różnymi typami danych zdefiniowanymi w Javie, takimi jak pętle, struktury rozgałęzień, bloki obsługi wyjątków itp., A także z wieloma podstawowymi klasami zawartymi w standardowej bibliotece Java API.

Szczególną uwagę przywiązuje się do metod odkrywania najbardziej typowych traps i pitfalls. Materiał kursu zawiera liczne przykłady i pytania, które naśladują rzeczywiste sytuacje testowe. Ćwiczenia praktyczne są prowadzone w "ęzyku egzaminacyjnym", po których następuje pełne tłumaczenie zadań w sekcjach, podczas których omawiana jest metodologia rozwiązania.

Plan szkolenia

Uwagi wstępne
 • Cel, charakter i struktura egzaminu, jego specyfika i "pułapki", interfejs egzaminu, klasyfikacja zadań, porady praktyczne i oszczędność czasu
 • Typowe błędy, błędne założenia, ostrzeżenia, wnioski i sprawdzony "attack plan"
 • Modernizacja SW w celu zwiększenia efektywności przygotowania
 • Tabele do zapamiętania, wykorzystanie mnemoniki i analizy logicznej, założenie kontekstu, zalecenia dotyczące studiowania materiału szkoleniowego

Tematy egzaminu - Grupa 1: Podstawy języka Java (5% total volume)
 • Definicja zakresu zmiennych
 • Struktura klas Java
 • Tworzenie wykonywalnych aplikacji Java za pomocą metody main (); uruchamianie programu Java z wiersza poleceń, w tym wyświetlanie konsoli
 • Import pakietów Java
 • Porównanie i zestawienie takich cech Javy, jak niezależność platformy, podejście obiektowe, hermetyzacja itp.
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 2: Typy danych (5% total volume)
 • Deklarowanie i inicjowanie zmiennych (w tym operator koercji)
 • Rozróżnianie odniesień i zmiennych pierwotnych
 • Czytanie i pisanie pól obiektów
 • Cykl życia obiektu (tworzenie, ponowne przypisywanie odwołań i usuwanie elementów bezużytecznych)
 • Pisanie kodu używającego klas otoki, takich jak Boolean, Double i Integer
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 3: Oświadczenia rozgałęziające i struktury (10% total volume)
 • Stosowanie stwierdzeń, określanie priorytetów
 • Sprawdzanie tożsamości łańcucha i innych obiektów za pomocą operatora == i metody equals ()
 • Konstrukcje if i if-else oraz operator trójskładnikowy
 • Zastosowanie operatora przełącznika
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 4: Tworzenie i używanie tablic (2% total volume)
 • Deklarowanie, tworzenie wystąpień i używanie jednowymiarowych tablic
 • Deklarowanie, tworzenie wystąpień i używanie tablic wielowymiarowych
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 5: Praca z pętlami (3% total volume)
 • Tworzenie i używanie pętli while
 • Tworzenie i używanie pętli for, w tym for-each
 • Tworzenie i używanie pętli do-while
 • Porównanie konstrukcji cyklicznych
 • Korzystanie z operatorów break i continue
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 6: Metody i hermetyzacja (15% total volume)
 • Tworzenie metod pobierających argumenty i zwracających wartości, przeciążanie metod
 • Zachowanie odwołań do obiektów i zmiennych pierwotnych przekazywanych do metod
 • Stosowanie słowa kluczowego static do metod i pól
 • Korzystanie z modyfikatorów dostępu
 • Implementacja zasady hermetyzacji w klasie
 • Tworzenie i przeciążanie konstruktorów wpływających na domyślny konstruktor
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 7: Dziedziczenie (35% total volume)
 • Dziedziczenie i wynikające z niego korzyści
 • Pisanie kodu pokazującego polimorfizm, w tym przesłanianie metody i typ obiektu a typ referencyjny
 • Konieczność type casting
 • Zastosowanie słów kluczowych super i to w celu uzyskania dostępu do obiektu i konstruktorów
 • Używanie abstrakcyjnych klas i interfejsów
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 8: Obsługa wyjątków (5% total volume)
 • Sprawdzone wyjątki a niezaznaczone wyjątki, w tym błędy
 • Utworzenie bloku try-catch i wyjątków wpływa na domyślny algorytm programu
 • Korzyści z obsługi wyjątków
 • Tworzenie i wywoływanie metod, które generują wyjątki
 • Praca z typowymi klasami wyjątków (takimi jak NullPointerException, ArithmeticException, ArrayIndexOutOfBoundsException, ClassCastException)
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Tematy egzaminu - Grupa 9: Wybrane klasy biblioteki Java API (20% total volumej objętości)
 • Manipulowanie danymi przez klasę StringBuilder i jej metody
 • Tworzenie obiektów typu String i manipulowanie nimi
 • Tworzenie i manipulowanie datami kalendarza według klas z pakietów java.time.LocalDateTime i innych
 • Deklarowanie i stosowanie kolekcji ArrayList danego typu
 • Tworzenie prostego wyrażenia lambda, które używa Predicate
 • Przegląd praktyk i rozwiązań; konsultacje

Cele

 • Zwiększenie szans na zdanie certyfikatu Java SE8 OCA
 • Podniesienie umiejętności, opanowując podstawy języka Java
 • Zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy
 • Przygotowanie się do dalszych certyfikatów (takich jak Oracle Certified Professional i Java Developer Certified Master)

Grupa docelowa

 • Początkujący programiści (podnoszenie umiejętności)
 • Doświadczeni programiści (reprofilowanie)
 • Absolwenci i doktoranci, absolwenci szkół wyższych

Wymagania

 • Doświadczenie w korzystaniu z Javy (ponad sześć miesięcy)

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 2860 zł
Bucharest 2860 zł
Kraków 2860 zł
Wroclaw 2860 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
JVA-077107106

Zarejestruj się na następne szkolenie

Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.