Efektywne opracowywanie dokumentacji użytkownika

Efektywne opracowywanie dokumentacji użytkownika

Szkolenie obejmuje całość zunifikowanego procesu tworzenia dokumentacji użytkownika końcowego - od określenia jej struktury, poprzez weryfikację i publikację.
Kod: REQ-028
Czas trwania: 16 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje całość zunifikowanego procesu tworzenia dokumentacji użytkownika końcowego - od określenia jej struktury, poprzez weryfikację i publikację.

W szkoleniu omówione są szczegółowo różne kwestie dotyczące korekty, formułowania i formatowania tekstu. Podczas szkolenia uczestnicy będę mieć możliwość przeanalizować i poprawić liczne przykłady niepoprawnych sformułowań z różnych źródeł.

Pisanie dokumentów technicznych (takich jak specyfikacje, wymagania itp.) nie stanowi nieodłącznego elementu w pracy autorów dokumentów technicznych, jednak powinni oni rozumieć zasady tworzenia takich dokumentów i posiadać umiejętność wyboru informacji niezbędnych do opracowania dokumentacji dla użytkownika końcowego. Dlatego też kurs ten skupia się również na jednej z form opisu wymagań - przypadkach użycia, które można przekształcić w szczegółowe instrukcje dla użytkowników.

Plan szkolenia

• Jakość dokumentacji
o Zadania autora dokumentów technicznych
o Wymagania dla dokumentacji
• Etapy tworzenia dokumentacji i rodzaje pracy
o Tworzenie dokumentacji jako element projektu rozwojowego oprogramowania
o Etapy opracowywania dokumentacji
o Zlecenie opracowania dokumentacji
• Rodzaje i struktura dokumentów
o Rodzaje dokumentów technicznych
o Forma i struktura dokumentu, rodzaje informacji
o Przypadki użycia
o Opracowywanie części funkcjonalnej dokumentu
o Opracowywanie części dokumentu z odwołaniami i opisami
o Rozdziały uporządkowane według struktury
• Opracowanie i układ tekstu
o Podstawowe zasady prezentacji informacji
o Przykłady treści o niskiej jakości
o Zasady formatowania tekstu, dyscyplina stylistyczna
o Weryfikacja dokumentów
• Narzędzia i zasoby dla autorów dokumentów technicznych
o Zalecenia dotyczące korzystania z programu MS Word
o Dodatkowe zasoby internetowe i przydatne narzędzia

Cele

  • Nauczyć się w jaki sposób definiować wymagania dla dokumentacji i je stosować,
  • prawidłowo prezentować informacje
  • stosować zasady porządkowania i formatowania dokumentacji
  • identyfikować i poprawiać typowe błędy w dokumentacji technicznej
  • stosować zaawansowane narzędzia do formatowania tekstu (MS Word)

Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla autorów dokumentów technicznych, w tym osób początkujących

Wymagania

  • Ogólna wiedza na temat procesów tworzenia oprogramowania
  • Doświadczenie w korzystaniu z edytorów tekstu i innych programów do edycji tekstu

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 1760 zł
Bucharest 1760 zł
Kraków 1760 zł
Wroclaw 1760 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
REQ-028 +0+REQ-028115904

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.