Funkcje Statystyczne w Excelu

Funkcje Statystyczne w Excelu

Nasze szkolenie jest ukierunkowane na nauczenie uczestników korzystania z MS Excel w analizie danych, testowaniu hipotez i analizie szeregów czasowych.
Kod: OFFICE-003
Czas trwania: 12 godzin

Opis szkolenia

Większość z nas wie, jak korzystać z prostych narzędzi statystycznych, takich jak sporządzanie listy liczb, porządkowanie ich i obliczanie średniej. Niektórzy z nas mogą nawet być dobrzy w tworzeniu wykresów lub analizowaniu struktury danych i aktualnych trendów. Wszystko to zazwyczaj zapewnia lepsze zrozumienie sytuacji firm. Nie wystarczy to jednak do podejmowania właściwych decyzji dotyczących zarządzania lub prognozowania przyszłych wyników finansowych.

Na przykład analiza regresji jest oszacowaniem stosunku dwóch lub większej liczby zmiennych. Dwa główne zastosowania regresji w biznesie to prognozowanie i optymalizacja. Regresja pomaga menedżerom i właścicielom firm prognozować przyszłe warunki, udzielać ilościowego wsparcia opiniom menedżerów, wskazywać braki w myśleniu o zarządzaniu i dostarczać nowych wglądów, które mogą pomóc decydentom przenieść swoje firmy ku bardziej dochodowej przyszłości.

Testowanie hipotezy pomaga analizować wpływ jednego czynnika na inny, badając znaczenie statystyczne tej zależności. W świecie biznesu można zastosować test hipotezy, aby wyjaśnić, w jakim stopniu wzrost pracy wpływa na wydajność lub czy obecna kampania marketingowa naprawdę zwiększyła sprzedaż produktów firmy. Umożliwia menedżerom zbadanie przyczyn i skutków przed podjęciem kluczowej decyzji w zakresie zarządzania.

Tak więc, metody statystyczne gdy są właściwie stosowane, znacznie ułatwiają proces podejmowania decyzji. Szkolenie skupia się na zapewnieniu uczestnikom zrozumienia głównych metod statystycznych, a także na wdrażaniu ich krok po kroku oraz interpretacji wyników.

Plan szkolenia

  • Statystyki opisowe
  • Wspólny rozkład prawdopodobieństwa
  • Pobieranie próbek i szacowanie
  • Testowanie hipotez
  • Korelacja i regresja
  • Analiza szeregów czasowych

Cele

  • Poznaj, jak korzystać z MS Excel do przetwarzania danych, analizy, testowania hipotez i analizy szeregów czasowych

Grupa docelowa

  • Menedżerowie
  • Analitycy

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 1100 zł
Bucharest 1100 zł
Kraków 1100 zł
Wroclaw 1100 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
OFFICE-003 +0+OFFICE-00388465

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.