Oracle 11g: Jezyk PL/SQL dla programistow

Oracle 11g: Jezyk PL/SQL dla programistow

Szkolenie z zakresu posługiwania się językiem Oracle PL/SQL w wersji Oracle 11g R2. Obiekty przechowywane w systemach zarządzania bazami danych Oracle.
Kod: DB-021
Czas trwania: 32 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu posługiwania się językiem Oracle PL/SQL w wersji Oracle 11g R2. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak posługiwać się obiektami przechowywanymi w systemach zarządzania bazami danych Oracle (procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze), których funkcjonalność stwarza doskonałe warunki do tworzenia logiki biznesowej w aplikacjach opartych na rozwiązaniach Oracle. Omówione będą także nowe funkcje w wersji 11 g.

Dodatkowo, kurs opisuje niektóre standardowe pakiety, dynamiczny SQL, masowe wprowadzanie danych przy pomocy kolekcji, sposoby wpływu na kompilację kodu PL/SQL oraz mechanizm zarządzania zależnościami. Podczas szkolenia używany jest program Oracle SQL Developer.

Plan szkolenia

Wprowadzenie
 • Konstrukcje programowe PL/SQL
 • Opis schematu HR (Human Resources), używanego podczas szkolenia
 • Praca z Oracle SQL Developer
 • Redaktowanie i wywoływanie bloku anonimowego w SQL Developer
 • Zachowanie i wywoływanie skryptów SQL
 • Linki do dodatkowych źródeł
Tworzenie procedur
 • Opis stosowania procedur
 • Tworzenie procedur
 • Tworzenie procedur z parametrami
 • Wywoływanie procedury
 • Obsługa wyjątków
 • Usuwanie procedury
Tworzenie funkcji
 • Sposoby użycia funkcji
 • Tworzenie funkcji
 • Wywoływanie funkcji
 • Funkcje w instrukcjach SQL
 • Usuwanie funkcji
 • Różnice między procedurą a funkcją
Tworzenie pakietów
 • Opis pakietów oraz lista ich składników
 • Specyfikacja i budowa pakietu
 • Tworzenie pakietów, tworzenie prywatnych i publicznych konstrukcji
 • Wywoływanie obiektów pakietów
 • Usuwanie pakietów
Pakiety. Dodatkowe pojęcia
 • Ponowne ładowanie procedur i funkcji pakietów
 • Unikanie błędów, gdy podprogramy są wzajemnie powiązane
 • Inicjowanie zmiennych za pomocą procedury jednorazowej
 • Posługiwanie się funkcjami pakietów w SQL
 • Zapisywanie statusu zmiennych, kursorów, tabel i rekordów pakietów
 • Użycie tabel rekordów PL/SQL w pakietach
Korzystanie z niektórych standardowych pakietów Oracle (do obsługi wejścia i wyjścia)
 • Przegląd standardowych pakietów Oracle
 • Pakiet DBMS_OUTPUT
 • Pakiet UTL_FILE
 • Pakiet UTL_MAIL
 • Pakiet DBMS_SCHEDULER
 • Pakiet DBMS_METADATA
 • Pakiet DBMS_LOB
Dynamiczny SQL
 • Etapy wykonywania instrukcji SQL
 • Pisanie kodu w dynamicznym SQL-u przy użyciu instrukcji EXECUTE IMMEDIATE
 • Pisanie kodu w dynamicznym SQL-u przy użyciu pakietu DBMS_SQL
Projektowanie kodu PL/SQL
 • Tworzenie stałych i wyjątków w pakietach
 • Podprogramy lokalne
 • Prawa definiującego i wywołującego
 • Oznaczanie parametrów programu za pomocą konstrukcji NOCOPY
 • Transakcje autonomiczne
 • Zastosowanie klauzuli DETERMINISTIC
 • Zastosowanie kolekcji w operacjach wielowierszowych
Tworzenie wyzwalaczy bazy danych
 • Cechy różnych typów wyzwalaczy
 • Definicja wyzwalaczy bazy danych i ich zastosowanie
 • Tworzenie wyzwalaczy bazy danych
 • Wyzwalacze string i operator w tabelach
 • Widoczne wyzwalacze, INSTEAD OF
 • Reguły uruchamiania wyzwalaczy bazy danych
 • Usuwanie wyzwalaczy bazy danych
Wyzwalacze w instrukcjach DDL i w zdarzeniach w bazach danych
 • Tworzenie wyzwalaczy dla instrukcji DDL
 • Uruchamianie wyzwalaczy w odpowiedzi na zdarzenia systemowe w bazie danych
 • Ograniczenia wyzwalaczy bazy danych
 • Wyzwalacze LOGON i LOGOFF
 • Instrukcja CALL w wyzwalaczu
 • Wytyczne dotyczące tworzenia wyzwalaczy
Kompilacja kodu PL/SQL
 • Parametry inicjujące dla kompilacji kodu PL/SQL
 • Mechanizm ostrzeżeń kompilatora
 • Pakiet DBMS_WARNING
 • Ostrzeżenie PLW 06009
Zarządzanie kodem PL/SQL
 • Parametr PLSQL_CCFLAGS
 • Pakiet DBMS_DB_VERSION
 • Kompilacja warunkowa
 • Ukrycie kodu (obfuskacja)
 • Użycie konwolucji
 • Pakiet DBMS_DDL
Zarządzanie zależnościami
 • Przegląd zależności obiektowych
 • Zależność proceduralna w widokach słowników danych
 • Szacowanie wpływu modyfikacji obiektów bazy danych na programy przechowywane
 • Użycie widoków USER_DEPENDENCIES i DEPTREE
 • Zarządzanie zależnościami lokalnymi i zdalnymi
 • Ustalenie wartości parametru startowego REMOTE_DEPENDENCIES_MODE

Cele

 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów przechowywanych PL/SQL
 • Skuteczna obsługa wyjątków
 • Obsługa standardowych pakietów bazy danych Oracle
 • Posługiwanie się dynamicznym SQL-em
 • Efektywna praca z typami obiektowymi i kolekcjami

Grupa docelowa

 • Administratorzy baz danych
 • Administratorzy systemów
 • Programiści aplikacji
 • Testerzy

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 3080 zł
Bucharest 3080 zł
Kraków 3080 zł
Wroclaw 3080 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

DB-021 +0+DB-02135825

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.