Projektowanie wysokowydajnych aplikacji

Projektowanie wysokowydajnych aplikacji

Głównym celem szkolenia jest prezentacja podstawowych pojęć, zasad i podejść wykorzystywanych podczas projektowania wysokowydajnych systemów.
Kod: ARC-008
Czas trwania: 24 godzin

Opis szkolenia

Już przed rozpoczęciem projektowania jakiegokolwiek systemu oprogramowania trzeba wziąć pod uwagę, że ze względu na pewne ograniczenia może on w dowolnym momencie okazać się wysokowydajnym systemem. Już w trakcie tworzenia wysokowydajnej aplikacji należy ustalić, jakie parametry będą określać wysoką wydajność systemu.

Niniejsze szkolenie określa różnice między systemami o wysokim obciążeniu, wysokiej dostępności i wysokiej wydajności. Głównym celem szkolenia jest prezentacja podstawowych pojęć, zasad i podejść wykorzystywanych podczas projektowania wysokowydajnych systemów.

Często słyszana fraza: "To powinno pracować szybko!" nie jest wymogiem. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak prawidłowo pracować z wymogami wydajności i rozpoznawać je.

Podczas szkolenia rozpatrywane są przykłady i ćwiczenia dotyczące utraty wydajności w systemie aplikacji oraz główne metody w walce o przywrócenie wymaganej wydajności systemu. Tematy poruszane podczas szkolenia dotyczą praktycznych przykładów użycia szablonów używanych w projektowaniu systemu aplikacji z wysokimi wymogami wydajności oraz wiadomości na temat głównych szablonów, które mogą negatywnie wpłynąć na wydajność systemu.

Szkolenie ze szczególną uwagą omawia przygotowanie systemu do testowania i analizę wyników testowych. Uczestnicy zostaną zapoznani z procesem tworzenia programu oraz różnymi metodami testowania systemów z wysokim obciążeniem i modelem obciążenia systemu. Omówiony zostanie także przegląd metodyk, pozwalających na przeprowadzenie oceny ilościowej wydajności systemu.

Jako że programiści systemów często muszą radzić sobie z problemami, związanymi z tworzeniem systemów o wysokim obciążeniu, które zapewniają przetwarzanie dużej ilości danych z określonymi wymogami co do czasu odpowiedzi oraz ilości danych, szkolenie to może okazać się pomocne nie tylko dla architektów, lecz także dla menedżerów projektów i starszych programistów.

Plan szkolenia

Pojęcie systemu o wysokiej wydajności
 • High-Performance application, High-Load application, High-Availability application.
 • Zarządzanie wydajnością aplikacji
 • Zależność kosztu naprawy błędów od etapu identyfikacji i etapu wystąpienia błędu
Główne parametry wydajności
 • Główne parametry opisujące wydajność systemu
 • Model wydajności systemu
Analiza wymagań dla wysokowydajnych systemów
 • Określenie niefunkcjonalnych wymagań dla wysokowydajnych systemów
 • Praca z nieścisłościami podczas określania wymagań dla wydajności
 • Kompletność wymagań
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Analiza wymagań dla nieścisłości i kompletności
Projektowanie wysokowydajnych systemów
 • Atrybuty jakości systemu
 • Główne przyczyny obniżenia wydajności systemu
 • Główne metody stosowane dla podwyższenia wydajności systemu
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Część 1: Budowanie algorytmu sortowania obiektów z użyciem równoległego sortowania. Omówienie zbudowanego algorytmu
 • Część 2: Ilościowa ocena dostępu do bazy danych przy użyciu indeksów. Analiza zależności czasu dostępu od długości klucza i ilości wejść do bazy danych
Szablony dla realizacji wysokowydajnych systemów
 • Główne klasy szablonów stosowane do budowania wysokowydajnych systemów (GRASP, Architecture patterns, Application Integration patterns)
 • Przykłady praktycznego zastosowania szablonów we współczesnych standardach
 • Przykłady praktycznego zastosowania szablonów we współczesnych systemach integracji podczas budowy frameworków
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Optymizacja wydajności aplikacji sekwencyjnie przetwarzającej dużą ilość danych
Kodowanie wysokowydajnych systemów
 • Główne zagadnienia dotyczące kodowania wysokowydajnych systemów
 • Metody optymizacji współczesnych kompilatorów i środowisk wykonania
Testowanie wysokowydajnych systemów
 • Rodzaje testów używanych przy dokazaniu wydajności systemu
 • Przygotowanie do testowania (tworzenie scenariuszy i budowanie modelu obciążenia)
 • Analiza wyników testowania
Optymizacja wydajności dla aplikacji
 • Optymizacja wydajności systemu
 • Sposoby optymizacji wydajności złożonych systemów rozprowadzonych
 • Optymizacja wydajności i poprawa stabilności aplikacji Java
 • Poprawa wydajności baz danych
Metodologia SPE
 • Wprowadzenie do metodologii SPE: historia, granice użytkowania
 • Zastosowanie modelu wydajności systemu w analizie współczesnych systemów
 • Zastosowanie SPE podczas projektowania systemu
 • Metodyka analizy systemów przy użyciu SPE
 • Tworzenie modelu wydajności systemu testowego

Cele

 • Określenie parametrów systemu o wysokiej wydajności
 • Jak analizować wymagania systemowe, związane z obciążeniem systemu
 • Planowanie procesu rozwoju systemu z wysoką wydajnością
 • Projektowanie systemów przy użyciu optymalnych metod w celu zapewnienia wymaganej wydajności
 • Jak współpracować z zespołem testowym podczas przeprowadzania testów obciążeniowych
 • Jak optymizować systemy z wysokimi wymogami wydajności
 • Użycie metodyki SPE w celu zapewnienia wysokiej wydajności systemu na etapie projektowania

Grupa docelowa

 • Architekci
 • Projektanci
 • Analitycy
 • Menedżerowie projektów
 • Team leaderzy
 • Starsi programiści

Wymagania

Wymagane:
 • Wiedza na temat UML i umiejętność zastosowania
 • Podstawowa wiedza na temat projektowania zorientowanego obiektowo
Mile widziane:
 • Znajomość języka Java
 • Podstawowa wiedza z zakresu architektury komputerowej
 • Podstawowa wiedza z zakresu architektury sieci i przekazywania danych
 • Wiedza z zakresu wzorców GOF

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 2860 zł
Bucharest 2860 zł
Kraków 2860 zł
Wroclaw 2860 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.