Spring Advanced

Spring Advanced

Jak korzystać ze Spring REST, HATEOAS i CORS, dokumentować usługi REST, serializować i ograniczać dane przekazywane do klienta i nie tylko.
Kod: JVA-075
Czas trwania: 40 godzin

Opis szkolenia

Nasze szkolenie koncentruje się na praktycznych tematach Spring Framework, takich jak korzystanie ze Spring REST, HATEOAS i CORS, dokumentowanie usług REST, serializowanie i ograniczanie danych przekazywanych do klienta i nie tylko.

Omówimy również wykorzystanie adnotacji @Transactional, optmistic transactions, autoryzację JWT, serwer autoryzacji OAuth2, praktyczne wykorzystanie programowania reaktywnego z WebFlux, a także testowanie usług Spring, Scheduler & Actuator oraz wdrażanie do Dockera.

Plan szkolenia

Spring Data REST zaawansowany poziom
 • Operacje warunkowe z nagłówkami (ETag, If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since)
 • REST events
 • REST maturity model
 • Spring HATEOAS
 • API RestTemplate i WebClient do implementacji usług REST
 • Dokumentowanie usługi REST za pomocą Swagger i SpringFox

Mapowanie obiektów i walidacja
 • Ograniczanie danych przekazywanych do klienta: @JsonIgnore, pola nullifying, DTO
 • Projekcje i fragmenty z Spring Data REST
 • Używanie MapStruct do automatycznego mapowania do DTO
 • Niestandardowe serializatory i deserializatory
 • Walidacja modelu z adnotacjami javax.validation, adnotacjami niestandardowymi

Transakcje
 • @ Adnotacja transakcyjna
 • Propagacja transakcji
 • Poziomy izolacji
 • Obsługa wyjątków w transakcjach

Bezpieczeństwo usług REST / autoryzacja JWT i zarządzanie rolami
 • Podejścia do obsługi bezpieczeństwa w Spring
 • Budowa serwera UAA z OAuth2
 • Tokeny JWT
 • Używanie Spring Security do definiowania dostępu opartego na rolach

Reactive Spring z WebFlux
 • Omówienie podejścia reaktywnego
 • Klasa Mono i Flux
 • Operatorzy reaktywni
 • Sterowniki R2DBC
 • Reactive Spring Data
 • Budowanie REST API z WebFlux
 • WebClient do reaktywnego pobierania danych
 • Protokół RSocket
 • Reaktywna interakcja z RabbitMQ
 • Reaktywne wzorce i wzorce

Testowanie usług Spring (makiety obiektów, framework TestContext)
 • Testowanie jednostkowe za pomocą Mockito
 • Testy integracyjne
 • Adnotacje dotyczące testów Spring
 • Framework TestContext
 • Testy REST po stronie serwera
 • Testowanie usług REST w IntelliJ IDEA
 • Testowanie WebFlux

Harmonogramy Spring
 • @ Zaplanowana adnotacja
 • fixedRate, fixedDelay, initialDelay
 • używając wyrażeń CRON

Spring caching
 • Korzystanie z buforowania
 • @Cacheable
 • @CacheEvict, @CachePut
 • @CacheConfig
 • Warunkowe buforowanie
 • Buforowanie oparte na języku Java
 • Spring caching oparty na EhCache
 • Konfiguracja EhCache

Spring Boot Actuator
 • Actuator endpoints
 • Metryki w Spring Boot
 • Monitorowanie i zarządzanie przez HTTP
 • Narzędzie do zarządzania Spring Boot Admin

Wdrażanie aplikacji Spring
 • Wdrażanie w Docker
 • Wdrażanie aplikacji Spring z nginx jako serwerem frontowym (w tym load balancing)
 • Wdrażanie aplikacji Spring za pomocą nginx - konfiguracja kontenerowa za pomocą docker-compose

Cele

 • Przedstawienie zaawansowanych tematów dotyczących Spring Framework i pokazanie przykładów ich wykorzystania

Grupa docelowa

 • Programiści Java
 • Architekci oprogramowania

Wymagania

 • Dobra znajomość języka Java, znajomość Springa

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 3520 zł
Bucharest 3520 zł
Kraków 3520 zł
Wroclaw 3520 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

JVA-075 +0+JVA-075106510

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.