Zaawansowany JavaScript

Zaawansowany JavaScript

Szkolenie ma na celu pomoc w zrozumieniu skomplikowanych funkcji, konstrukcji składni i wewnętrznych mechanizmów języka JavaScript.
Kod: WEB-024
Czas trwania: 36 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu pomoc w zrozumieniu skomplikowanych funkcji, konstrukcji składni i wewnętrznych mechanizmów języka JavaScript. Będzie przydatne dla programistów, którzy mają już doświadczenie w JavaScript, ale chcą uwolnić pełny potencjał języka i zacząć korzystać z różnych mniej znanych, ale mimo to bardzo ciekawych i pomocnych możliwości.

Plan szkolenia

Szczegóły dotyczące podstaw JavaScript
 • Obiekt klasy
 • Deskryptory
 • Metody obiektowe
 • Dziedziczenie prototypowe
 • Symbole
 • Iteratory
 • Generatory
 • Tworzenie obiektów do iteracji
 • Generatory asynchroniczne

Szczegółowe omówienie typów w JavaScript
 • Przegląd typów
 • Number (liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe)
 • Liczba zmiennoprzecinkowa i problemy z zaokrągleniem
 • String (ciągi znaków - tekst)
 • Boolean (wartości logiczne)
 • Konwersje typów
 • Map, Set, WeakMap, WeakSet
 • BigInt
 • ArrayBuffer
 • TypedArray
 • DataViews
 • Blobs
 • FileReader
 • Przetwarzanie wgranych plików

Programowanie asynchroniczne
 • Wywołania asynchroniczne
 • Wykorzystanie ich w wywołaniach zwrotnych
 • Klasa Promise (obietnica)
 • Obsługa wyjątków klasy Promise
 • Metody all(), any(), race(), allSettled()
 • Anulowanie obietnicy z użyciem Promise.race()
 • Anulowanie obietnicy z użyciem AbortController
 • Składnia async/await
 • Składnia async/await: Obsługa wyjątków
 • Składnia async/await: await najwyższego poziomu
 • Składnia async/await: Uwarunkowania
 • Architektura REST
 • Kody statusu HTTP
 • Metody HTTP
 • Bezstanowość i skalowalność
 • Operacje CRUD i usługi Rest
 • Format zwracanych danych: XML, JSON, XHTML
 • Funkcja pobierania
 • Pobieranie z możliwością przerwania żądania
 • Biblioteka Axios dla wywołań REST
 • Obsługa błędów w Axios
 • Anulowanie żądania w Axios
 • Interceptory Axios
 • Protokół WebSocket
 • WebSocket w przegládarce
 • WebSocket na serwerze (Node.js)
 • Kiedy korzysta z WebSocket?

Wątki robocze i programowanie równoległe

 • Wątki robocze
 • Rodzaje wątków roboczych
 • API wątku roboczego
 • Rejestracja wątku roboczego
 • Przypadki użycia wątków roboczych
 • Wątki robocze usług
 • API buforowania
 • Rejestracja wątku roboczego usługi
 • Cykl życia wątku roboczego
 • Wątek roboczy usługi jako serwer proxy
 • Strategia Cache First (Cache Falling Back to Network)
 • Strategia Network First (Network Falling Back to Cache)
 • Strategia Stale-While-Revalidate
 • Z której strategii korzystać
 • Strategia aktualizacji pamięci podręcznej dla komunikatu push
 • Strategia aktualizacja pamięci podręcznej po synchronizacji w tle

Programowanie funkcjonalne
 • Funkcje jako dane
 • Argumenty funkcji i tablice argumentów
 • Funkcje jako metody
 • Wywoływanie i stosowanie metod
 • Wiązanie funkcji z obiektem
 • Domknięcia
 • Tworzenie wartości odgrodzonej poprzez domknięcie
 • Funkcja konstruktora
 • Funkcje tablicowe: map/filtr/reduce
 • Paradygmaty programowania
 • Deklaratywne a imperatywne
 • Programowanie funkcjonalne
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Funkcje czyste
 • Zalety funkcji czystych
 • Niezmienność
 • Niezmienność obiektów: Operator rozprzestrzeniania
 • Korzyści z niezmienności
 • Immutable.js
 • Zagnieżdżone struktury danych w Immutable.js
 • Monady i kompozycja funkcjonalna
 • Funkcja pipe()
 • Dekompozycja funkcji
 • Monady dla operacji SIMD
 • Częściowe zastosowanie funkcji
 • Rozwijanie
 • Bezpieczeństwo wartości null
 • Wzorzec projektowy obiektów pustych
 • Monada Maybe
 • Częściowo zdefiniowana funkcja
 • Dobre praktyki w pisaniu czytelnego kodu funkcji
 • Funkcjonalne wzorce projektowe
 • Wzorzec projektowy MVC z funkcjami czystymi
 • Wzorzec projektowy obserwatora
 • Wzorzec projektowy pozyskiwania zdarzeń
 • Wzorzec projektowy REDUX
 • Narzędzia deweloperskie REDUX
 • Zalety REDUX
 • Wzorzec projektowy programowania reaktywnego (RxJS)
 • Operatory filter/map/take
 • Operatory MergeMap/ConcatMap/SwitchMap
 • Operatory Window/Buffer
 • Operatory Sample/Throttle/Debounce
 • Korzyści z programowania reaktywnego i przypadki użycia

Cele

Szkolenie pozwoli uczestnikom:
 • lepiej zrozumieć język JavaScript;
 • zapoznać się szczegółowo z typami JavaScript i konwersjami typów;
 • nauczyć się programowania asynchronicznego;
 • wykorzystywać usługi REST i websockety do komunikacji z serwerem;
 • wykorzystywać wątki robocze i programowanie równoległe;
 • wykorzystywać wątki robocze usług do buforowania;
 • stosować programowanie funkcjonalne i reaktywne.

Grupa docelowa

 • Programiści JavaScript
 • Programiści TypeScript
 • Programiści aplikacji webowych
 • Programiści NodeJS

Wymagania

Znajomość JavaScript

Harmonogram w Online Cennik
Zapisz sie na nastepny kurs
+
Wczesniejsza rejestracja gwarantuje priorytet. Powiadomimy panstwa o nastepnym zaplanowanym szkoleniu na ten temat.
Online 3520 zł
Bucharest 3520 zł
Kraków 3520 zł
Wroclaw 3520 zł

Uprzejmie informujemy, że płatność za każde szkolenie będzie realizowana w lokalnie obowiązującej walucie. Jednocześnie informujemy, że podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji szkolenia oraz trybu jego realizacji. Do ceny netto widocznej przy wybranym szkoleniu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenia, które mogą Cię zainteresować:
WEB-024 +0+WEB-024120666

Zarejestruj się na następne szkolenie

* - Wymagane pola
Imię*
Nazwisko*
Firma
Email*
Preferred Location
Numer telefonu*
Twój komentarz
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.