Andriej Gordienkov

Specjalista w zakresie projektowania i architektury oprogramowania
Profil:
Andriej od 2007 roku tworzy oprogramowanie w zakresie finansów z wykorzystaniem stosu technologii .NET. Ma bogate doświadczenie w konstruowaniu systemów middle-ware i posiada technologiczną ekspertyzę rozwiązań. Główne jego zadania znajdują się w obszarze integracji kilku rozproszonych systemów do jednego systemu informacyjnego, o wysokim poziomie responsywności.

Jest nie tylko stałym uczestnikiem klubu dyskusyjnego Microsoft - Kllub dyrektorów ds. programowania, ale również występował jako autor dla magazynu MSDeveloper.ru.

 Andriej stale interesuje się nowymi technologiami, które mogą skrócić permanentną pracę ręczną, maksymalnie oddzielić rutynowe procesy od wpływu ludzkiego tj. : Continuous Integration, Testing, Deployment.
Kluczowe obszary specjalizacji:
  • Rx Framework, AOP (PostSharp), TDD, architektura oprogramowania
  • Projektowanie systemów przedsiębiorstwa na .NET
  • Programowanie aspektowe
  • Architektura zorientowana na usługi
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.