Sebastian Malaca

Java Technologies Consultant
Profil:
Sebastian jest doświadczonym i oddanym inżynierem oprogramowania, specjalizującym się w projektowaniu i programowaniu obiektowym, architekturze oprogramowania i jakości kodu. Interesuje się testowaniem, programowaniem, inżynierią oprogramowania i sprawnym kunsztem oprogramowania.

Jest także prelegentem na różnych wydarzeniach, takich jak JDD i Confitura, pisarz i współpracownik wielu blogów (DZone, JavaCodeGeeks) związanych z programowaniem. W trakcie swojej kariery przeprowadził szkolenia z zakresu rozwoju opartego na testach, refaktoryzacji, SOLID i Scrum.

W ramach szkolenia Luxoft prowadzi kursy z zakresu Java, takie jak: Szablony projektowania (GoF). Redakcja dla Java, Wzorce projektowania aplikacji skali przedsiębiorstwa, Java SE7, Java 8 i inne.
Kluczowe obszary specjalizacji:
  • TDD, BDD
  • Scrum, Agile
  • Java SE
  • JavaScript
  • Refactoring
  • Wzory projektowe, wzorce korporacyjne, GRASP
  • Analiza i projektowanie obiektowe
  • Zasady SOLID i OOP (KISS, YAGNI, LoD itp.)
  • Paradygmaty programowania
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.