Rahman Usta

Software Development Consultant
Profil:
Rahman jest programistą, konsultantem i trenerem z dużym doświadczeniem w branży tworzenia oprogramowania.

W trakcie swojej kariery przeprowadzał w wielu firmach szkolenia i usługi doradcze związane z Java (Java EE, Spring Framework, Java EE Design Patterns) i JavaScript (EcmaScript 6, Node.js, React.js) dla różnych firm i instytucji takich jak: Dominos, Ebay lub NCR. Ponadto Rahman jest także autorem dwóch książek w Enterprise Java i Java 8

W Luxoft Training prowadzi kursy z zakresie programowania w JavaScript, tworzenia stron www za pomocą React.js, Wprowadzenie do Spring i Spring Boot, Java EE 7/8 - Enterprise Application Development, Java 8 i nowe funkcje, Java 9 , Modułowość i nowe funkcje.

Kluczowe obszary specjalizacji:
  • Java (Java 8/9)
  • Java EE (Java EE 7)
  • Spring Framework
  • Spring Boot
  • JavaScript (EcmaScript 5/6)
  • React.js
Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
Thank you.
Your request has been received.